48 min

Podcast CLS #25 - David Elischer Podcast CLS

    • Social Sciences

Manželství. Pro všechny? Pro nikoho? Pro některé? Naše pozvání do Podcastu CLS přijal vedoucí katedry občanského práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, prof. David Elischer. Kromě toho, že se dozvíte, jakou měl zkušenost se studiem ve Francii, či jak se doma dozvěděli, že se dostal na Právnickou fakultu, jsme si povídali o tématu, které již delší čas víří vody české společnosti. Jaký je smysl institutu manželství? Mělo by se nahradit něčím jiným? A které otázky s sebou přiná...

Manželství. Pro všechny? Pro nikoho? Pro některé? Naše pozvání do Podcastu CLS přijal vedoucí katedry občanského práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, prof. David Elischer. Kromě toho, že se dozvíte, jakou měl zkušenost se studiem ve Francii, či jak se doma dozvěděli, že se dostal na Právnickou fakultu, jsme si povídali o tématu, které již delší čas víří vody české společnosti. Jaký je smysl institutu manželství? Mělo by se nahradit něčím jiným? A které otázky s sebou přiná...

48 min