14 min

Podcast số 37 - Chưa chọn được ngành đam mê có sao không‪?‬ Nhà của Di

    • Education

Mùa chọn nguyện vọng, chọn ngành, nhảy việc, chuyển đam mê. Nếu chưa chọn được cái mình thích thì sao?

Cùng nghe nha.

Blog của mình ở đây: https://www.nhacuadi.com/blog

Mùa chọn nguyện vọng, chọn ngành, nhảy việc, chuyển đam mê. Nếu chưa chọn được cái mình thích thì sao?

Cùng nghe nha.

Blog của mình ở đây: https://www.nhacuadi.com/blog

14 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Jordan Harbinger
The Atlantic
TED
Rich Roll