21 min

Podcast số 39 - Học ngành này có thất nghiệp không‪?‬ Nhà của Di

    • Education

Học ngành này có thất nghiệp không có lẽ là băn khoăn của nhiều bạn. Vậy thì cùng nghe thôi.

Blog của mình tại https://www.nhacuadi.com

Học ngành này có thất nghiệp không có lẽ là băn khoăn của nhiều bạn. Vậy thì cùng nghe thôi.

Blog của mình tại https://www.nhacuadi.com

21 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
The Atlantic
Jordan Harbinger
Duolingo
Iyanna Jones and Kayla Scott