24 min

Podcast số 40 - Hướng dẫn cho sinh viên mới P1 Nhà của Di

    • Education

Mùa nhập học, mình tin là các bạn sinh viên cần nghe podcast này.

Còn những ai từng là sinh viên thì nghe xong sẽ nhớ hồi đi học ấy chứ.

Bạn có thể đọc các bài viết tại https://www.nhacuadi.com

Mùa nhập học, mình tin là các bạn sinh viên cần nghe podcast này.

Còn những ai từng là sinh viên thì nghe xong sẽ nhớ hồi đi học ấy chứ.

Bạn có thể đọc các bài viết tại https://www.nhacuadi.com

24 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
The Atlantic
Jordan Harbinger
Duolingo
Rich Roll