17 episodes

Chceme k vám byť bližšie. Vysvetľovať dianie v komunálnej politike, prezentovať fakty, hovoriť o dianí v srdci hlavného mesta, v Starom Meste. Toto všetko so zaujímavými ľuďmi, ktorí chcú robiť veci efektívne a systémovo. Priblížime témy zastupiteľstiev Starého Mesta, ale aj magistrátu, prinesieme aktuality z mestskej časti Staré Mesto, rozoberieme témy, ktoré sa dotýkajú bežného života Staromešťanov, ale aj iniciatívy a plány, ktoré ovplyvnia dianie v celom hlavnom meste. Podcast zo Starého Mesta vám prinášajú Staromestské noviny a je súčasťou webového portálu staromestske.sk.

Podcast zo Starého Mesta Staromestské noviny

  • News

Chceme k vám byť bližšie. Vysvetľovať dianie v komunálnej politike, prezentovať fakty, hovoriť o dianí v srdci hlavného mesta, v Starom Meste. Toto všetko so zaujímavými ľuďmi, ktorí chcú robiť veci efektívne a systémovo. Priblížime témy zastupiteľstiev Starého Mesta, ale aj magistrátu, prinesieme aktuality z mestskej časti Staré Mesto, rozoberieme témy, ktoré sa dotýkajú bežného života Staromešťanov, ale aj iniciatívy a plány, ktoré ovplyvnia dianie v celom hlavnom meste. Podcast zo Starého Mesta vám prinášajú Staromestské noviny a je súčasťou webového portálu staromestske.sk.

  Staré Mesto získalo z eurofondov viac ako šesť miliónov eur

  Staré Mesto získalo z eurofondov viac ako šesť miliónov eur

  Staré Mesto je úspešné v čerpaní eurofondov. Za necelé štyri roky získalo z externých zdrojov viac ako šesť miliónov dvestotisíc eur. Vďaka týmto peniazom sa môžu v mestskej časti realizovať naozaj významné projekty, z ktorých profitujú všetci Staromešťania. Ide napríklad o rozširovanie kapacít v školách a škôlkach budovanie vodozádržných systémov či cyklotrás. Viac v rozhovore s vedúcou oddelenia stratégie a projektového riadenia na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto Luciou Lanákovou.

  Boli sme sa pozrieť aj v detskom Baletnom štúdiu Magdalény Thierovej, ktoré aktuálne vedie Barbora Brezinová. Pred návštevou baletnej sály však najprv krátky prehľad správ. Pri počúvaní Podcastu zo Starého Mesta vás víta Martina Karmanová.

  Krátky prehľad správ:


  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podporilo projekt revitalizácie Grassalkovichovej záhrady. Rezort obnovu podporil sumou milión stodvanásťtisíc eur. Grassalkovichova záhrada bude upravená podľa koncepcie Tamary Reháčkovej, odborníčky na úpravu barokových záhrad. Súčasťou obnovy bude aj oprava zničených mlatových chodníkov, revitalizácia trávnatých plôch aj kvetinovej výsadby, realizácia nového závlahového systému, výmena nevhodných živých plotov z krušpánu, riadne ošetrenie a dosadenie stromov, výmena nevhodného mobiliáru, oprava a vyčistenie fontány Mladosť od Tibora Bártfaya a aj dlho očakávaná a nevyhnutná výmena osvetlenia.
  Staromestská knižnica Bratislava na Záhrebskej získala dotácie z ministerstva kultúry vo výške 200-tisíc na modernizáciu pobočky. Okrem nového, moderného dizajnu knižnice na Záhrebskej sa obnovia aj elektroinštalácie a osvetlenie, zdravotechnika, vzduchotechnika a klimatizácia. Zavedú sa aj prvky bezbariérovosti. Rekonštrukciou prejde aj vstupný parter.  Realizácia by mala byť ukončená v auguste 2023.
  Aktuálne prebieha ďalšia fáza revitalizácie Medickej záhrady. Menia sa mlatové chodníky v časti pri ulici 29. augusta. Záhradu môžu obyvatelia mesta však využívať aj naďalej.  Obnovu chodníkov Staré Mesto realizuje v spolupráci so spoločnosťou HB Reavis.
  Ihrisko na Jedlíkovej má nové preliezky, lezecký svah, bezpečné dopadové plochy pribudli aj nové hracie prvky. Múr zdobí maľba známej slovenskej výtvarníčky Slávky Ondruškovej.
  Staré Mesto pripravuje ďalšie rozšírenie staromestského rezidenčného parkovania na uliciach Sokolská, Okániková, Banícka a  Za sokolovňou. Dôvodom rozšírenia zóny staromestského rezidenčného parkovania sú požiadavky obyvateľov na zaregulovanie tejto časti Starého Mesta a snaha zmierniť dopady zavedenia celomestského parkovacieho systému PAAS v zóne Hlavná stanica – Blumentál v tesnom susedstve s touto lokalitou.
  Mestská časť Bratislava-Staré Mesto posunula svoju komunikáciu s občanmi na novú technologickú úroveň. Staré Mesto má svoju digitálnu dvojičkou, nový 3D portál odkrýva viacero zaujímavých tém, ktoré sú k dispozícií ako samostatné mapové aplikácie. 3D portál mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je dostupný na adrese https://3d.staremesto.sk/.

  Viac takýchto správ a informácie o dianí v mestskej časti nájdete na sociálnych sieťach, na webovej stránke www.staromestske.sk a v mobilnej aplikácii SOM Staré Mesto. 

  • 21 min
  O Starom Meste so starostkou - nábrežie, súčasné využitie a plány do budúcna

  O Starom Meste so starostkou - nábrežie, súčasné využitie a plány do budúcna

  Nábrežie a verejný priestor pri ikonickom Propelleri vytvára dôležitý kontakt mesta s riekou. „Táto téma je však u nás dlhodobo zanedbávaná. Bratislava málo pracuje s fenoménom rieky Dunaj. Všetky ostatné hlavné mestá Európy vedia blízkosť rieky využiť vo svoj prospech,“ hovorí v rozhovore starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.  Viac o zmenách a novinkách, ktoré obohatia promenádu v centre mesta sa dozviete v celom rozhovore.   Počúvať vás pozýva Martina Karmanová. 

  Čo sa v rozhovore dozviete: 

  - Prečo Staré Mesto menilo na nábreží pomerne novú betónovú dlažbu za žulovú?  

  - Ako bude vyzerať protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka?  

  - Ako sa nápady mladých architektov premietnu do časti územného plánu mesta?    

  - Ako sa počas pandémie efektívne menilo využitie Propelleru ?

  • 13 min
  O Starom Mesto so starostkou - rozširovanie kapacít a investície v oblasti školstva

  O Starom Mesto so starostkou - rozširovanie kapacít a investície v oblasti školstva

  Sedem základných škôl, devätnásť materských škôl, dvadsaťjeden školských jedální a sedem školských klubov je v správe Starého Mesta. Samosprávu stojí ich prevádzka takmer 14 miliónov eur. Rekonštrukcia a údržba sú nevyhnutné, budovy majú v priemere viac ako šesťdesiat rokov a zároveň sa každoročne zvyšuje počet žiakov. Ako Staré Mesto rieši otázku rozširovania kapacít a zároveň rekonštrukcie v školách a škôlkach priblíži v rozhovore starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová. 

  V rozhovore sa dozviete:

  - prečo je náročné odhadnúť počet detí, ktoré by mohli navštevovať staromestské škôlky

  - koľko nových miest v škôlkach aktuálne pribudlo a kde

  - ako pokračuje nadstavba ZŠ Dubová, ale aj ako sa rozširujú kapacity v ostatných základných školách

  - o ďalších investičných projektoch v oblasti školstva

  - ako ovplyvní inflácia a nárast cien energií plánované rozvojové aktivity mestskej časti

  • 17 min
  Staré Mesto má Alej Márie Terézie

  Staré Mesto má Alej Márie Terézie

  Vypočujte si trinástu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny.  Staré Mesto má nové pomenovanie verejného priestoru – Alej Márie Terézie, nachádza sa pri Základnej škole Matky Alexie na Palackého 1 v historickom centre. Rakúsko-uhorská panovníčka mala k Bratislave veľmi blízko, počas jej vlády mesto prekvitalo.

  Rakúsko-uhorskú panovníčku Máriu Teréziu, pozná azda každý, avšak menej sú možno známe niektoré jej prepojenia s Bratislavou. Pritom ide významné udalosti a situácie v jej politickom aj súkromnom živote. Koniec-koncov ani pomenovanie miesta pri Základnej škole Matky Alexie po Márii Terézii nie je náhodné. Predtým tu sídlila dievčenská škola, ktorú panovníčka viac krát navštívila. Aký na to mala dôvod, ale aj o ďalších spomínaných prepojeniach sa budem rozprávať s etnologičkou a vedúcou archívu na Miestnom úrade Bratislava- Staré Mesto Katarínou Nádaskou. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová.

  Krátky prehľad správ:


  V Starom Meste vznikne nové pomenovanie verejného priestoru - Alej Márie Terézie, nachádza sa pred Základnou školou Matky Alexie na Palackého 1 v historickom centre. Slávnostného aktu odhalenia kameňa s tabuľkou pomenovania Alej Márie Terézie sa zúčastnil aj arcivojvoda Karl von Habsburg, súčasná hlava rodu Habsburgovcov, vnuk posledného rakúskeho cisára Karola I. a priamy potomok Márie Terézie v ôsmej generácii. Bronzovú tabuľu zhotovil sochár Jakub Trajter.
  Staré Mesto získalo z eurofondov takmer 200 000 eur na projekt obnovy Staromestskej knižnice na Záhrebskej ulici.
  Zber kuchynského bioodpadu začína už aj v Starom Meste. V týchto dňoch spoločnosť OLO ponúka Staromešťanom v bytových aj rodinných domoch košíky s kompostovateľnými vreckami. V rodinných domoch budú roznášané od dverí k dverám. V bytových domoch bude distribúcia prebiehať v súčinnosti so správcami v okolí bytoviek prostredníctvom distribučných bodov podľa harmonogramu. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke www.olo.sk. Prvý zvoz bioodpadu sa v Starom Meste pre rodinné domy sa uskutoční v týždni od 19. septembra. Pre bytové domy sa zvoz začína v októbri.
  Výskyt diviačej zveri v meste už presiahol únosnú a najmä bezpečnú mieru, preto miestny úrad Staré Mesto požiadal o pomoc Štátnu veterinárnu správu. Tá bude v najviac postihnutých oblastiach inštalovať špeciálne klietky určené na odchyt diviakov. Prvá pribudla v lokalite Slávičie údolie - Bartókova - Tichá. V prípade, že zaregistrujete v klietke prítomnosť diviaka, nepribližujte sa k nej. Odchytené zviera je hlučné a agresívne. Klietky pravidelne monitoruje veterina.
  Obyvatelia Starého Mesta môžu opäť využiť tradičný zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu – konárov zo stromov a krov. Zber začína 19. septembra a končí 21. októbra. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr štyri dni pred začiatkom trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica, a to prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke Starého Mesta.
  V spolupráci s Riverpark Dance School Staré Mesto pripravilo sériu hodín tanca v uliciach historického centra.  Pridajte sa,  nasledujúce štyri utorky si spolu s profesionálmi môžete vyskúšať rôzne tanečné štýly. Účasť je zdarma, tancovať sa začína vždy o osemnástej na Hviezdoslavovom námestí pri altánku.
  Druhý ročník jedinečného multižánrového festivalu  Zo srdca, ktorý spája umelcov s a bez zdravotného obmedzenia sa uskutoční na Hviezdoslavovom námestí 16. a 17. septembra. Súčasťou festivalu sú aj predajné trhy chránených dielní.

  • 34 min
  Zaujímavé obchodné priestory môžu byt aj vaše. Počítajte však s rekonštrukciou

  Zaujímavé obchodné priestory môžu byt aj vaše. Počítajte však s rekonštrukciou

  Vypočujte si dvanástu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o voľných nebytových priestoroch, ktoré Staré Mesto ponúka do prenájmu. Navštívime aj už „zabehnuté“ prevádzky v zrekonštruovaných priestoroch, ktoré si do prenájmu od mestskej časti zobrali šikovné podnikateľky. Vitajte, počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

  Krátky prehľad správ:

  Fasáda základnej školy s materskou školu Milana Rastislava Štefánika, jednej z najväčších staromestských škôl, prejde obnovou. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prispelo na rekonštrukciu sumou 100-tisíc eur.

  Od nového školského roka pribudnú v Materskej škole Heydukova 25,  dve nové triedy. Staromešťania tak získajú tridsať miest pre svojich malých škôlkarov.

  Predseda rady ukrajinskej nadácie Kultúrne dedičstvo a budúcnosť Anatolij Tkačenko adresoval poďakovanie za takmer tri tony vážiacu zásielku starostke Starého Mesta Zuzane Aufrichtovej. Poďakovanie patrí aj všetkým obyvateľom, ktorí dokážu súcitiť, sú empatickí a ochotní pomôcť. Vďaka tiež patrí aj Nadácii Integra, ktorá humanitárnu pomoc na Ukrajinu odviezla.

  Malé dotácie, dotačná schéma pre zaujímavé projekty z rozpočtu Starého Mesta, ešte nie sú vyčerpané. Požiadať o finančnú podporu môžu neziskové organizácie a občianske združenia v oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti a životného prostredia. Maximálna výška podpory zaujímavého projektu je 500 eur.

  Pravidelné stretnutie so starostkou Starého Mesta Zuzanou Africhtovou,  Čaj o piatej, sa uskutoční 5. septembra o 17:00 na nábreží v kaviarni Prolepper.

  Prvý septembrový týždeň môžu Staromešťania bezplatne navštíviť aj právnu poradňu, ktorá sa koná vždy prvú stredu v mesiaci, a to od 13:00 do 17:00 na Miestnom úrade BRatislava-Staré Mesto. 

  • 19 min
  Ako sa ZŠ Dubová pripravuje na nadstavbu, ale aj nové riešenia pre nábrežie

  Ako sa ZŠ Dubová pripravuje na nadstavbu, ale aj nové riešenia pre nábrežie

  Vypočujte si jedenástu epizódu Podcastu zo Starého Mesta, ktorý pre vás pripravujú Staromestské noviny. Rozprávať sa budeme o rozširovaní kapacít v staromestských základných školách. Pozrieme sa aj na víťazný projekt architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorý načrtne nový ráz promenády od Starého mosta po Most SNP. Počúvať vás pozýva Martina Karmanová.

  Letné prázdniny sú najvhodnejším obdobím na mnohé rekonštrukčné práce v staromestských školách a škôlkach. Tieto dni sa pracuje na zmene priestorov v Základnej škole Dubová, ale aj v Základnej škole Milana Rastislava Štefánika na Grösslingovej ulici, či na Základnej škole Hlboká. V hlavnej téme podcastu zhrnieme s Lukášom Kamenistým vedúcim investičného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto všetky zmeny, ktoré sa aktuálne realizujú. Bližšie sa však pozrieme na veľkolepú nadstavbu Základnej školy Dubová. Školou nás prevedie jej riaditeľka Eva Dubeňová.

  Staré Mesto pozná víťaza ideovej súťaže na architektonicko-urbanistické riešenie promenády v centre Bratislavy. Víťazný návrh Patrika Domanického bude jedným z podkladov pre spracovanie územného plánu zóny Južné predmestie, respektíve územia od Starého mosta po Most SNP. O potrebe a význame súťaže a následne realizácii projektu povie viac Ľubomír Boháč, staromestský poslanec a autor zadania súťaže, a členka poroty Martina Majorošová z Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto.

  Krátky prehľad správ: 


  Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová  sa chce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opätovne uchádzať o post starostky mestskej časti. Zuzana Aufrichtová kandiduje s podporou politických strán a hnutí  Sloboda a Solidarita (SaS), Občianska konzervatívna strana (OKS), NOVA, KDH, Za ľudí a Zmena zdola-Demokratická únia Slovenska.
  Kandidatúru na post starostu Starého Mesta ohlásil aj staromestský a zároveň mestský poslanec Matej Vagač. Nominanta Progresívneho Slovenska podporuje aj mestská strana Team Bratislava. Matej Vagač v Starom Meste aktuálne vedie poslanecký klub Team Vallo za Staré Mesto.
  Staré Mesto reaguje na nárast životných nákladov seniorov. Staromestským dôchodcom zvýšilo príspevok na stravovanie. Príspevok zníži cenu lístkov v piatich stravovacích zariadeniach, v ktorých Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre svojich seniorov. Od prvého júla je tak príspevok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na stravovanie dôchodcov dve alebo tri eurá na osobu a stravný lístok. Staré Mesto tak každému svojmu seniorovi, ktorý o to požiada a splní podmienky, prispeje na náklady spojené so stravovaním ročne sumou 500 až 700 eur.
  Program kultúrneho leta v Starom Meste pokračuje výnimočnou sériou koncertov 600 metrov jazzu. Na Michalskej a Ventúrskej ulici v centre Bratislavy vystúpi napríklad Lukáš Oravec Quartet a Tony Lakatos, HIPY či Dano Heriban. Vstup na všetky koncerty je voľný.
  Zaujímavý program Staromestskej knižnice pokračuje aj v obľúbenej čitárni v Medickej záhrade. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na divadielka pre deti, čítanie v tráve so slovenskými spisovateľmi, stand-up comedy či historické rozprávanie o dobovej Bratislave.

  Viac takýchto správ nájdete na webe staromestske.sk, v mobilnej aplikácie Staré Mesto alebo na fejsbukovej stránke Staré Mesto- srdce Bratislavy.

  • 30 min

Top Podcasts In News

Rachel Maddow, MSNBC
The New York Times
NPR
The Daily Wire
The Daily Wire
Cumulus Podcast Network | Dan Bongino

You Might Also Like

SME.sk
SME.sk
SME.sk
SME.sk