7 episodes

Podd & sånt handlar om hur Svenska kyrkan kan öppna upp för att fler ska kunna och vilja engagera sig i Svenska kyrkan.
Samtalen handlar om ledarskap, organisering och medarbetarskap inom Svenska kyrkan utifrån boken Idealitet som utmanar.
Den riktar sig till dig som är intresserad av att se hur ett annat sätt av ledarskap kan öppna upp för engagemang hos människor.

Podd & sånt - #ideellkyrka Ideellt forum

    • Religion & Spirituality

Podd & sånt handlar om hur Svenska kyrkan kan öppna upp för att fler ska kunna och vilja engagera sig i Svenska kyrkan.
Samtalen handlar om ledarskap, organisering och medarbetarskap inom Svenska kyrkan utifrån boken Idealitet som utmanar.
Den riktar sig till dig som är intresserad av att se hur ett annat sätt av ledarskap kan öppna upp för engagemang hos människor.

Top Podcasts In Religion & Spirituality