46 episodes

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.
I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Government

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.
I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

  Avsnitt 46: Vad säger forskningen om användningen av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter?

  Avsnitt 46: Vad säger forskningen om användningen av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter?

  Om forskningen när det gäller användandet av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Medverkar gör Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet som har forskat inom ämnet psykologi, främst avseende läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, och Gunilla Almgren Bäck, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten som just nu också är verksam som doktorand vid Linnéuniversitetet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. 

  • 35 min
  Avsnitt 45: Flerpartskommunikation med barn och elever med dövblindhet

  Avsnitt 45: Flerpartskommunikation med barn och elever med dövblindhet

  Sofi Malmgren och Jessica Jägryd arbetar som rådgivare på myndigheten och har mångårig erfarenhet av att möta barn och elever med dövblindhet. I det här avsnittet berättar de om flerpartskommunikation och flerpartssamtal i mötet med barn och elever med dövblindhet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.  

  • 41 min
  Avsnitt 44: Taktil kommunikation i pandemitider

  Avsnitt 44: Taktil kommunikation i pandemitider

  Det här avsnittet är ett komplement till avsnitt 43 och kommande avsnitt 45 som båda handlar om taktil kommunikation i mötet med barn och elever med dövblindhet. De spelades in precis innan Coronapandemin bröt ut och eftersom pandemin dessvärre fortfarande pågår ville vi komplettera med några kommentarer kring ämnet i rådande läge. 

  Medverkar gör Jessica Jägryd, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten leder samtalet som vanligt. 

  • 16 min
  Avsnitt 43: Taktil kommunikation med barn och elever med dövblindhet

  Avsnitt 43: Taktil kommunikation med barn och elever med dövblindhet

  Vad är taktil kommunikation och hur använder man det i undervisningen? Samtal om språk och kommunikation för barn och unga med dövblindhet och hur viktigt det är att deras rätt till språk verkligen tas om hand och respekteras. 

  Medverkande är Sofi Malmgren och Jessica Jägryd, båda rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. 

  • 43 min
  Avsnitt 42: Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete ur ett forskarperspektiv

  Avsnitt 42: Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete ur ett forskarperspektiv

  Pia Skott, docent i pedagogik och Ingrid Hylander, psykolog och docent i pedagogik vid Karolinska institutet, har på uppdrag av myndigheten genomfört en uppföljande studie om skolor som deltagit i vår nätbaserade kurs "Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning". I det här avsnittet samtalar de med Erika Bergman, pressekreterare på SPSM om studiens viktigaste slutsatser. 

  • 43 min
  Avsnitt 41: Systematiskt elevhälsoarbete i Österåkers kommun

  Avsnitt 41: Systematiskt elevhälsoarbete i Österåkers kommun

  I Österåkers kommun i Stockholms län leder elevhälsochefen Henrik Kempe arbetet mot en mer likvärdig skola genom systematiskt elevhälsoarbete. En spännande resa som Henrik delar med sig av i samtal med Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

  • 29 min

Top Podcasts In Government

Listeners Also Subscribed To