74 episodes

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.
I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Government

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.
I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

  Avsnitt 74: Den meningsfulla rasten gör skillnad för hela skoldagen

  Avsnitt 74: Den meningsfulla rasten gör skillnad för hela skoldagen

  Det här avsnittet är det fjärde i miniserien Hela skoldagen räknas. Det här samtalet handlar om den viktiga rasten och hur den kan bli både ett viktigt avbrott under en skoldag för ett barn, men också meningsfull för alla, oavsett funktionsförmåga. Medverkar gör Adriana Graucob som är speciallärare och Hanna Lundin, skolbibliotekarie på Långsjöskolan i Rimbo i Norrtälje kommun.  De arbetar just nu i utvecklingsprojektet Den meningsfulla rasten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

  • 23 min
  Avsnitt 73: Måltidsmiljön – en viktig del av hela skoldagen

  Avsnitt 73: Måltidsmiljön – en viktig del av hela skoldagen

  Temat Hela skoldagen räknas fortsätter med ett samtal på ämnet måltidsmiljö i förskolan och skolan i allmänhet och för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i synnerhet. Skolmåltiden Behöver vara en välbehövlig paus under skoldagen, där eleven får tanka energi för både kroppen och den mentala orken. Hur gör man det möjligt? Deltar gör Stina Salomonsson, måltidschef i Trelleborgs kommun och Lena Samuelssson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

  • 32 min
  Avsnitt 72: Lärande och trygghet under hela skoldagen

  Avsnitt 72: Lärande och trygghet under hela skoldagen

  Bandagens skola är en F-6 skola som ligger i ett socioekonomiskt utsatt område i södra Stockholm. Skolan är mångkulturell och utgår från varje elevs behov i ett heldagslärande. För att eleverna ska bli tryggare och kunna lära sig under hela skoldagen har man målsättningen att all personal ska se verksamheten som en helhet, med gemensam fortbildning och planering. Medverkar gör Susanne Aspling, utvecklingslärare på Bandhagens skola och Sarah Neuman, rådgivare och kursledare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

  • 24 min
  Avsnitt 71: Språkutvecklande arbetssätt på fritidshem

  Avsnitt 71: Språkutvecklande arbetssätt på fritidshem

  I en miniserie om fyra avsnitt med rubriken Hela skoldagen räknas samtalar vi med verksamheter som gjort och gör insatser för att skapa trygghet och meningsfullhet under fritids, raster och skolmåltiden. Bra för alla elever och väldigt viktigt för elever med funktionsnedsättningar. I det första avsnittet träffar vi Prolympia i Gävle som arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet. Medverkar gör Anna Jabin, lärare i matematik och naturorienterande ämnen och Elin Wahlborg, lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen. Även Monica Johansson Persson, rådgivare på SPSM deltar. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

  • 32 min
  Avsnitt 70: Tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro

  Avsnitt 70: Tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro

  Vad säger forskningen om tidiga insatser för att förebygga problematisk skolfrånvaro och hur agerar man bäst i praktiken? Vilka insatser krävs och av vem?  I samtalet deltar Tobias Forsell, rådgivare på SPSM som forskat kring problematisk skolfrånvaro och Mona Tafvelin, rådgivare med lång erfarenhet av arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

  • 29 min
  Avsnitt 69: Social färdighetsträning - en satsning för att få eleverna tillbaka till skolan

  Avsnitt 69: Social färdighetsträning - en satsning för att få eleverna tillbaka till skolan

   Stallis är en skolenhet i Haninge kommun i Stockholmsområdet för elever som av olika anledningar inte har varit i skolan på länge. Här har man satsat på att skapa en miljö där eleverna kan känna sig trygga i en stallmiljö med hästar. Här får eleverna komma tillbaka till skolan och återgå till skolarbetet utifrån den nivå man då befinner sig på. Medverkar gör Michaela Otterström, rektor för Skärgårdsskolorna i Haninge kommun och Ewa Bohlin, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. 

  • 22 min

Top Podcasts In Government

Crooked Media
Sharon McMahon
The Lawfare Institute
Prologue Projects
The DSR Network
Roman Mars

You Might Also Like

UR – Utbildningsradion
Lars Klintwall & Liv Svirsky
Relatera mera
Acast | Panc Media
Sveriges Radio
Sveriges Radio