29 min

Podejmowanie decyzji w Startupach - Ty, czyli osoba, która bierze na siebie odpowiedzialnoś‪ć‬ Tak, by było dobrze - o tworzeniu udanych produktów.

    • Management

Dziś omawiamy w szczegółach punkty z agendy naszej prezentacji z  konferencji ProductCamp w Gdyni - Product decision making when being on fire. What works and what doesn't work in startups.

Kolejny obszar to wszystko co dotyczy Ciebie. Bo, w końcu to Ty będziesz brał odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Rozmawiamy o tym jak radzić sobie z przytłoczeniem pracą, przeciążeniem poznawczym, identyfikować swoje uprzedzenia i czy odkładanie decyzji jest czymś czego powinieneś się wstydzić.

Jeśli chcecie zobaczyć całą prezentację, można ją znaleźć tutaj: https://takbybylodobrze.pl/prezentacje

Dziś omawiamy w szczegółach punkty z agendy naszej prezentacji z  konferencji ProductCamp w Gdyni - Product decision making when being on fire. What works and what doesn't work in startups.

Kolejny obszar to wszystko co dotyczy Ciebie. Bo, w końcu to Ty będziesz brał odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Rozmawiamy o tym jak radzić sobie z przytłoczeniem pracą, przeciążeniem poznawczym, identyfikować swoje uprzedzenia i czy odkładanie decyzji jest czymś czego powinieneś się wstydzić.

Jeśli chcecie zobaczyć całą prezentację, można ją znaleźć tutaj: https://takbybylodobrze.pl/prezentacje

29 min