1 hr 9 min

prof. JIŘÍ BERAN I Rozhodli jsme si tu, že základním principem bude pozitivita a ne úmrt‪í‬ Jaké chceš Česko

    • Politics

Když se podíváte, tak všichni v Evropě pracují s tím, že příčinou je virus a tím následkem je pozitivita člověka. Já v té epidemilogii vidím jako příčinu onemocnění a následek, že ten člověk zemřel. My v epidemilogii pracujeme s konceptem příčiny a následku.

Když se podíváte, tak všichni v Evropě pracují s tím, že příčinou je virus a tím následkem je pozitivita člověka. Já v té epidemilogii vidím jako příčinu onemocnění a následek, že ten člověk zemřel. My v epidemilogii pracujeme s konceptem příčiny a následku.

1 hr 9 min