7 min

Psi #3 - Your personality | شخصیت ت‪و‬ Psi Podcast | پادکست سای

    • Self-Improvement

توی این قسمت راجع به این صحبت میکنیم که چطور بخش‌هایی از خودت رو تغییر بدی.

www.psipodcast.ir
instagram.com/psipodcast
t.me/psipodcast
Email: psipodcast1@gmail.com

توی این قسمت راجع به این صحبت میکنیم که چطور بخش‌هایی از خودت رو تغییر بدی.

www.psipodcast.ir
instagram.com/psipodcast
t.me/psipodcast
Email: psipodcast1@gmail.com

7 min

Top Podcasts In Self-Improvement