9 episodes

被一個台語講得很輪轉的外國人(阿勇)刺激到,這位媽媽,決定帶著兩個女兒QQ(以樂)、嘟嘟(以恩)練習台語

Powered by Firstory Hosting

Q嘟學台‪語‬ Yile Yien OhTâi-gí

  • Leisure
  • 5.0 • 1 Rating

被一個台語講得很輪轉的外國人(阿勇)刺激到,這位媽媽,決定帶著兩個女兒QQ(以樂)、嘟嘟(以恩)練習台語

Powered by Firstory Hosting

  ep 9 – 母親節送媽媽什麼禮物呢

  ep 9 – 母親節送媽媽什麼禮物呢

  母親節快樂 bó-tshin-tsia khuài-lo̍k

  .本集練習
  ▍母親節送什麼禮物?
  禮物 lé-bu̍t
  擁抱 sio-lám
  甜言蜜語 tinn-giân-bi̍t-gí
  卡片 khah-phìnn
  按摩 lia̍h-lîng
  乾燥花 ta-sò-hue
  準備早餐 tsún-pī tsá-tǹg

  ▍唱歌 tshiùnn-kua
  「媽媽你是我的最愛」 tsuân sè-kài guá siōng ài lí

  ▍吹直笛 pûn phín-á
  「天下的媽媽都是一樣的」tsuân-sè-kài ê a-bú lóng sī kâng-khuán

  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min
  ep 8 – 你的鉛筆盒裝什麼?

  ep 8 – 你的鉛筆盒裝什麼?

  .本集練習
  ▍你的鉛筆盒裝什麼?
   
  鉛筆盒 iân-pit a̍p-á
  橡皮擦  hú-á
  彩色筆  tshái-sik-pit
  蠟筆 la̍h-pit
  尺  tshioh
  剪刀  ka-to
  美工刀/刀子  to-á
   
  ▍直笛吹奏 - 小丸子

  ▍台語歌 - 猜拳歌

  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min
  ep 7 – 客廳的物品要怎麼說?

  ep 7 – 客廳的物品要怎麼說?

  .本集練習
  ▍客廳的物品要怎麼說

  客廳 kheh-thiann
  窗戶 thang-á-mn̂g
  電視機 tiān-sī ki
  看電視 khuànn tiān-sī

  沙發 phòng-í
  書櫃 tsheh-tû
  鞋櫃 ê-tû-á
  衣櫃 sann-á-tû

  ▍台語歌 - 緊來阮兜覕  Powered by Firstory Hosting

  • 4 min
  ep 6 – 浴室的物品怎麼說?

  ep 6 – 浴室的物品怎麼說?

  .本集練習
  ▍浴室的物品要怎麼說?

  浴室 i̍k-king-á
  牙刷 khí-bín-á
  牙膏 khí-ko
  毛巾 bīn-kin

  洗澡 sé-sin-khu
  肥皂 sap-bûn
  水槽 tsuí-tsô
  洗髮精 sé-huat-tsing

  水龍頭 tsuí-tō-thâu
  蓮蓬頭 liân-hue-thâu

  ▍台語歌 - 阿琪的浴間仔 a kî ê i̍k-king-á


  Powered by Firstory Hosting

  • 5 min
  ep 05 – 一次學會:下雨天,大熱天的出門裝備

  ep 05 – 一次學會:下雨天,大熱天的出門裝備

  .本集練習

  下雨天,大熱天的出門裝備  ▍用台語表達下雨天,大熱天時,出門要怎麼穿?

  下雨lo̍h-hōo;下雨天lo̍h-hōo thinn

  雨傘hōo-suànn

  雨衣hōo-mua

  雨鞋hōo-ê

  溼答答 tâm-lok-lok  日頭 ji̍t-thâu

  墨鏡/太陽眼鏡 oo-jîn-ba̍k-kiànn

  帽子bō-á

  日頭赤炎炎,隨人顧性命  ▍台語歌 - 心肝仔囝 sim-kuann-á-kiánn

  Powered by Firstory Hosting

  • 4 min
  ep 04 – 放假,你都在做什麼事呢?

  ep 04 – 放假,你都在做什麼事呢?

  .本集練習

  放假,你都在做什麼?  ▍用台語表達不同活動

  繪圖 huē-tôo

  溜冰 liu-ping  桌遊 toh-ī

  象棋 tshiūnn-kî / 暗棋 àm-kî

  牌7仔/ 接龍 pâi-tshit-á  我聽你在「吹牛」

  • 臭彈 tshàu-tuānn

  • 歕雞胿 pûn-ke-kui

  • 膨風 phòng-hong

  • 譀古 hàm-kóo(荒謬誇張)  跳繩 tiô soh-á

  去教會 khì kàu-huē 

  看卡通 khuànn bàng-gah  ▍嘟嘟講笑話

  ▍台語歌 - 小豬仔 ti-á-kiánn

  Powered by Firstory Hosting

  • 6 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Leisure

Sword AF
Smosh
Fallout Lorecast - The Fallout Video Game & TV Lore Podcast
Robots Radio
Critical Role
Critical Role
The Big Three by Donut Media
Donut
Duck Call Room
Si Robertson & Justin Martin
ClutterBug - Organize, Clean and Transform your Home
Clutterbug

You Might Also Like