20 min

Rapò fanm ak Inivèsite nan peyi Dayiti ALASO!

    • Society & Culture

Men dezyèm nimewo Podkas Alaso a! 
Jounen 18 Me a, se selebrasyon 2 eleman enpòtan pou Ayiti:  Drapo ak Inivèsite. E menm jan pou drapo a, istwa fanm ak Inivèsite a pa souvan nan deba yo nan sosyete sa. Rapò fanm ak Inivèsite a suiv menm chema patriyaka sosyete a.Gen yon kantite dokimantasyon ki pwodui sou fanm ak mouvman feminis ayisyen an nan 2 dènye deseni ki sot pase yo. Aksè ak dokimantasyon sa yo pi fasil nan inivèsite lòt peyi. Enterè Inivèsite Ayisyen pou Fanm ak mouvman feminis ayisyen an fèb. 
Pou 2e nimewo a, òganizayon Nègès Mawon ap gade plizyè aspè nan rapò fanm ak inivèsite a, valè sijè rechèch sou fanm, sou mouvman feminis ayisyen yon feminis inivèsitèz, ki konsantre rechèch li sou lavi fanm ayisyèn.

Men dezyèm nimewo Podkas Alaso a! 
Jounen 18 Me a, se selebrasyon 2 eleman enpòtan pou Ayiti:  Drapo ak Inivèsite. E menm jan pou drapo a, istwa fanm ak Inivèsite a pa souvan nan deba yo nan sosyete sa. Rapò fanm ak Inivèsite a suiv menm chema patriyaka sosyete a.Gen yon kantite dokimantasyon ki pwodui sou fanm ak mouvman feminis ayisyen an nan 2 dènye deseni ki sot pase yo. Aksè ak dokimantasyon sa yo pi fasil nan inivèsite lòt peyi. Enterè Inivèsite Ayisyen pou Fanm ak mouvman feminis ayisyen an fèb. 
Pou 2e nimewo a, òganizayon Nègès Mawon ap gade plizyè aspè nan rapò fanm ak inivèsite a, valè sijè rechèch sou fanm, sou mouvman feminis ayisyen yon feminis inivèsitèz, ki konsantre rechèch li sou lavi fanm ayisyèn.

20 min