10 episodes

Phân tích của các chuyên gia về những đề tài thời sự, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

RFI - Tạp chí kinh tế RFI - Radio France Internationale

    • Podcasts
    • 4.0, 1 Rating

Phân tích của các chuyên gia về những đề tài thời sự, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Customer Reviews

4.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Listeners Also Subscribed To

More by RFI - Radio France Internationale