51 min

Rolf Gunnar Heitmann | Hvor kom jødehatet fra‪?‬ Den Norske Israelsmisjon

    • Christianity

Opptak fra konferansen: "Israel och evangelium om Jesus" i Gøteborg helga 13.-14. september 2019, et samarbeid mellom Källan og Församlingsfakulteten.
Tema: "Var kom hatet ifrån? Några exempel på antijudaistisk och ersättningsteologisk kyrklig historia", av Rolf Gunnar Heitmann.
På konferansen deltok Rolf Gunnar Heitmann (generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon) og Avi Snyder (leder for "Jews for Jesus" arbeid i Europa og det tidigere Sovjetunionen). Dette opptaket er en del av en serie på fire opptak fra konferansen.
Noen fakta om antisemittisme (hør mer i opptaket):
Undersøkelse fra 2018:

9 av 10 jøder i Europa har erfart antisemittisme.
38% av jødene som deltok i undersøkelsen vurderer å forlate Europa.


De siste årene har det vært en stor utvandring av jøder fra Frankrike.
Undersøkelse fra 2006 i Sverige (på oppdrag fra Sveriges kriminalitetsforebyggende råd):

Hver fjerde svenske (25%) vil ikke ha en jøde som svensk statsminister.
41% har helt eller delvis et negativt syn på jøder i Sverige.
36% av innbyggerne i Sverige innrømmer å ha visse antisemittiske synspunkter.
25% av innbyggerne i Sverige mener at jødene har for stor innflytelse over verdensøkonomien.Opptakene er gjort av og tilhører TV16 i Sverige.

Opptak fra konferansen: "Israel och evangelium om Jesus" i Gøteborg helga 13.-14. september 2019, et samarbeid mellom Källan og Församlingsfakulteten.
Tema: "Var kom hatet ifrån? Några exempel på antijudaistisk och ersättningsteologisk kyrklig historia", av Rolf Gunnar Heitmann.
På konferansen deltok Rolf Gunnar Heitmann (generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon) og Avi Snyder (leder for "Jews for Jesus" arbeid i Europa og det tidigere Sovjetunionen). Dette opptaket er en del av en serie på fire opptak fra konferansen.
Noen fakta om antisemittisme (hør mer i opptaket):
Undersøkelse fra 2018:

9 av 10 jøder i Europa har erfart antisemittisme.
38% av jødene som deltok i undersøkelsen vurderer å forlate Europa.


De siste årene har det vært en stor utvandring av jøder fra Frankrike.
Undersøkelse fra 2006 i Sverige (på oppdrag fra Sveriges kriminalitetsforebyggende råd):

Hver fjerde svenske (25%) vil ikke ha en jøde som svensk statsminister.
41% har helt eller delvis et negativt syn på jøder i Sverige.
36% av innbyggerne i Sverige innrømmer å ha visse antisemittiske synspunkter.
25% av innbyggerne i Sverige mener at jødene har for stor innflytelse over verdensøkonomien.Opptakene er gjort av og tilhører TV16 i Sverige.

51 min