101 episodes

V podcaste sa venujem intelektuálnej stránke kresťanskej viery, vzťahu medzi vierou a rozumom a pro-life tematike.

Rozumná viera RV

  • Religion & Spirituality

V podcaste sa venujem intelektuálnej stránke kresťanskej viery, vzťahu medzi vierou a rozumom a pro-life tematike.

  #101 - Veria kresťania v "Boha medzier"?

  #101 - Veria kresťania v "Boha medzier"?

  "Boh medzier sa scvrkáva a stal sa z neho nepotrebný prežitok.” Takto znie kritika náboženstva a viery v Boha. Je to predstava, že náboženstvá a viera v Boha sú založené na tom, čo nevieme vysvetliť, a na tieto nepoznané miesta sa dosádza Boh ako vysvetlenie. Ide tým pádom o tzv. “Boha medzier”, čiže: niečo nevieme a vysvetlením je Boh. A keď stále viac a viac poznávame svet a to, ako veci fungujú, tieto medzery sa zapĺňajú a tak sa aj vytráca potreba Boha. Dnes sa pozrieme na niekoľko problémov s touto námietkou.


  Úvod
  5:35 Vychádzame z toho, čo vieme
  8:40 Ateisti sa sami môžu do tejto pasce chytiť (“veda medzier”)
  11:30 Tento prístup znemožňuje falzifikovať ateizmus
  13:05 Stačí dať vedcom viac času?
  16:35 Zhrnutie a záver


  Odporúčaný podcast, #43: Scientizmus: je jediným spoľahlivým zdrojom poznania pravdy veda?

  https://open.spotify.com/episode/7bnrjdme6Ary54FNbvhQMz?si=6FAacuO6QGupl7G_rpYplw  Odporúčané zdroje a literatúra: v popise na YT

  • 18 min
  #100 - Galileo a Cirkev: Čo sa stalo?

  #100 - Galileo a Cirkev: Čo sa stalo?

  Keď je reč o vede, viere a Cirkvi, nie je prekvapením, ak sa spomenie udalosť týkajúca sa vedca Galilea. Táto udalosť sa používa ako dôkaz proti-vedeckého postoja Cirkvi. V dnešnej časti sa pokúsime túto udalosť lepšie pochopiť a kriticky zhodnotiť niektoré zaužívané predstavy a mýty.

  3:55 Kontext
  6:25 Kľúčové udalosti
  12:20 Čo si o tom myslieť? Mýty a fakty
  16:30 Záver


  #9 - Sú veda a viera v rozpore? https://open.spotify.com/episode/5QGBmBiT2gfqk1r77pMknd?si=eq8lW11RRyyrbBjdlFo3nA  Odporúčaná literatúra a zdroje: pod videom na Youtube

  • 18 min
  #99 - Je necitlivé ukazovať fotky potratených detí?

  #99 - Je necitlivé ukazovať fotky potratených detí?

  Dnes o tom, aké miesto majú grafické zobrazenia a fotografie potratov a potratených detí v tejto debate a pro-life snahe chrániť život každého človeka.

  Odporúčané zdroje a literatúra:

  Horn, T. Arguing Against Abortion (online Catholic Answers online course)

  Horn, T. Persuasive Pro-Life.

  Horn, T. Why We’re Pro-Life

  https://abortionno.org/

  • 7 min
  #98 - Prečo na existencii Boha záleží

  #98 - Prečo na existencii Boha záleží

  Má život bez Boha nejaký objektívny zmysel? Aké sú praktické dôsledky ateistického svetonázoru? Prečo je otázka Božej existencie dôležitá?

  Odporúčané zdroje a literatúra:

  Craig, W. L. On Guard.

  Broocks, R. Boh nie je mŕtvy.

  https://www.youtube.com/watch?v=DRnBlAr9UMQ

  https://www.youtube.com/watch?v=MZ6-BAJeRh8

  • 10 min
  #97 - Naozaj Ježiš na kríži zomrel?

  #97 - Naozaj Ježiš na kríži zomrel?

  Neodmysliteľným prvkom kresťanskej viery je Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie. Jedna z alternatívnych teórií je, že Ježiš na kríži nezomrel, a teda, ani nevstal z mŕtvych, keď ho potom videli živého. Dnes sa pozrieme na historickosť Ježišovej smrti na kríži.


  Odporúčané zdroje a literatúra:

  Habermas, G.; Licona, M. The Case for the Resurrection of Jesus.

  Olson, C. Did Jesus Really Rise from the Dead?, ch. 4.

  Wallace, J. W. Cold-Case Christianity, ch. 2

  Horn, T. 20 Answers: The Real Jesus, q. 14.

  Kreeft, P. Tacelli, R. Kresťanská apologetika do vrecka. (por. Handbook of Catholic apologetics, p. 193-194)

  McDowell, J. Nové dôkazy ktoré vyžadujú rozhodnutie, kap. 9.

  McDowell, J., McDowell, S. Evidence for Jesus.

  Strobel, L. Kauza nádej, kap. 2

  Strobel, L. Kauza zázraky, kap. 11.

  Akin, J. Daily Defense, č. 209

  Limbaugh, D. Ježiš pred súdom, s. 267-268.

  https://www.blueletterbible.org/Comm/stewart_don/faq/objections-to-the-resurrection-of-jesus-christ/09-did-jesus-actually-die-on-the-cross.cfm http://thebriefing.com.au/2013/05/crucifixion-historicity/ https://coldcasechristianity.com/writings/how-do-we-know-that-jesus-really-died/ https://coldcasechristianity.com/writings/why-jesus-died-so-quickly-on-the-cross/

  • 11 min
  #96 - Prečo majú protestantské Biblie o 7 kníh menej?

  #96 - Prečo majú protestantské Biblie o 7 kníh menej?

  Niektoré Biblie majú v Starom zákone o 7 kníh menej ako majú katolíci. Celkovo majú teda 66 biblických kníh, a nie 73. Ide o tieto starozákonnné knihy: Tobiáš, Judita, kniha Múdrosti, Sirachovcova, kniha proroka Barucha, 1. a 2. kniha Machabejcov (a tiež časti knihy Daniel a Ester).

  Prečo je tu tento rozdiel? Prijali katolíci do svojej Biblie o 7 kníh viac, alebo protestanti tieto knihy vyradili a neprijali? Ktorý je správny kánon sv. Písma? Možno pomocou Biblie zistiť, ktoré knihy sú Bohom inšpirované?

  Biblia zoznam inšpirovaných kníh neuvádza, je preto potrebné spoľahnúť sa na nejaký externý zdroj mimo Biblie. A to robia či už katolíci, tak aj protestanti. Dnes sa zameriavam na tieto a mnohé iné myšlienky, ktoré sa v tejto debate objavujú.


  1:55 Nájdeme odpoveď v Písme?

  5:30 Deuterokánonické knihy - až do reformácie uznávané

  8:45 Ježiš a apoštoli používali Septuagintu, súčasťou ktorej boli aj deuterokánonické knihy

  10:25 Svedectvo ranej Cirkvi

  11:55 Nie sú citované v Novom zákone?

  17:20 Ak ich Židia odmietli, mali by sa kresťania riadiť týmto ich rozhodnutím?

  22:45 Obsahujú chyby?

  24:40 Prečo protestanti 7 biblických kníh vyradili?

  27:05 Dilema pre protestantov

  30:45 Záver


  Odporúčaná literatúra: uvedená pod videom na Youtube.

  • 31 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
Tara-Leigh Cobble
Ascension
Girls Gone Bible
Sadie Robertson Huff
Undaunted.Life