25 episodes

Podcast by RVTS Vest

RVTS Vest Podcast RVTS Vest

  • Education

Podcast by RVTS Vest

  Oppfølging av veteraner

  Oppfølging av veteraner

  Denne podcast-episoden er en samtale mellom Venke A. Johansen, RVTS Vest og Martin A. G. Loe, som er Afghanistan-veteran. Martin har vært involvert i likemannsarbeid og kameratstøtte opp mot dem som kommer hjem fra internasjonal tjeneste, og føler at de ikke er helt på plass.

  • 57 min
  Mellomenneskelig lederskap under pandemi

  Mellomenneskelig lederskap under pandemi

  Mellomenneskelig lederskap under pandemi by RVTS Vest

  • 50 min
  Sjukeheimar i koronatider

  Sjukeheimar i koronatider

  Vi har snakka med leiarane ved to sjukeheimar i Bergen. Det eine, Metodisthjemmet, har hatt mange korona-dødsfall, medan Slettebakken menighets eldresenter ikkje har hatt viruset på institusjonen, men vore i høgste alarmberedskap heilt sidan mars.

  Vi snakker med dei om trusselsituasjonen, smittevern og beredskap, og om dei tilsette sine utfordringar, samt bebuarane sine reaksjonar.

  Vi er også innom forholdet til andre institusjonar og kommunale etatar i denne tida, og om leiarara sin omsorg for personale og eigenomsorg.

  • 35 min
  PROFESOR - Norsk oversettelse

  PROFESOR - Norsk oversettelse

  PROFESOR er et verktøy til bruk i arbeid knyttet til barn og unge som har utøvet grenseoverskridende seksuelle handlinger. Verktøyet er oversatt av Steinar Hvål, RVTS Vest og Øystein Grov, Betanien sykehus, V27. I denne podkasten snakker de om oversettelsesarbeidet, bruksområde for verktøyet og en god del om fagfeltet i seg selv.

  • 40 min
  Tre fagfolk om skolestart etter koronastenging - siste del

  Tre fagfolk om skolestart etter koronastenging - siste del

  Resten av samtalen med spesialpedagog Hanne Steen, barnevernspedagog Reidun Dybsland og klinisk sosionom Inge Nordhaug om viktige ting å tenke på for skolene ved oppstart etter nedstengingen våren 2020.

  • 10 min
  Tre fagfolk om skolestart etter koronastenging

  Tre fagfolk om skolestart etter koronastenging

  RVTS Vest snakker med spesialpedagog Hanne Steen, barnevernspedagog Reidun Dybsland og klinisk sosionom Inge Nordhaug om viktige ting å tenke på for skolene ved oppstart etter nedstengingen våren 2020.

  Første del.

  • 14 min

Top Podcasts In Education

You Might Also Like