14 min

sa pouw f si mennaj ou pa supote vie professionel ou On Dous on Cho🍸

    • Non-Profit

Yo souvan di fok nou evite melanje koze profesyonèl ak koze pèsonèl! Men eske li evidan pou ou fe vi w ak yon moun ki pa sipotew nan sa wap fe a, nan pasyom w? Vinn koze ave nou demen ✨ epi pataje sa ou panse anba post sa 🍬🌶

Yo souvan di fok nou evite melanje koze profesyonèl ak koze pèsonèl! Men eske li evidan pou ou fe vi w ak yon moun ki pa sipotew nan sa wap fe a, nan pasyom w? Vinn koze ave nou demen ✨ epi pataje sa ou panse anba post sa 🍬🌶

14 min

Top Podcasts In Non-Profit