30 episodes

SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap där fokus är på det förebyggande arbetet.

SANDT‪!‬ Stefan Åberg

  • Society & Culture

SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap där fokus är på det förebyggande arbetet.

  30. Hur lyckas Tullen med sitt uppdrag?

  30. Hur lyckas Tullen med sitt uppdrag?

  Tullchefen Marcel Gabara ger en lägesbild av smugglingen av narkotika, doping och vapensmugglingen. Vilka hjälpverktyg används och vem stoppar de vid gränserna? Vilka bortförklaringar får Tullen höra och hur reagerar de som åker fast? Vilket sätt är vanligast att smuggla? 26 min.

  • 26 min
  29. Vem och varför använder vissa doping och kosttillskott?

  29. Vem och varför använder vissa doping och kosttillskott?

  Vilka konsekvenser blir det för individen och samhället. Hur kan vi förebygga bruket. Sakkunnige Socionomen Tommy Moberg ger svar på tal. Tommymoberg@mac.com. 45 min

  • 45 min
  28. Hur gör man en livsstilsförändring och vad krävs?

  28. Hur gör man en livsstilsförändring och vad krävs?

  Socionomen Markus Sjösvärd ger goda råd hur bryta ett destruktivt beteende som kriminell livsstil, missbruk samt vad Krami har att erbjuda. 32 min.

  • 31 min
  27. Året happening 30 maj till 3 juli (Bonusavsnitt)

  27. Året happening 30 maj till 3 juli (Bonusavsnitt)

  Nu närmar det sig stadsmässan H22 City Expo. Emilia Nordström är socialförvaltningens H22 koordinatorer och hon ger dig en inblick på allt du inte får missa då. 4 min.

  • 4 min
  26. Överraskande resultat på CAN:s nationella drogvaneundersökning?

  26. Överraskande resultat på CAN:s nationella drogvaneundersökning?

  Utredaren Isabella Gripe från CAN förklarar hur drogsituationen är och hur det har utvecklats de senaste 50 åren. Har det blivit bättre eller sämre?

  • 34 min
  25. Ungdomen, hälsan och droger?

  25. Ungdomen, hälsan och droger?

  Hjälper det att arbeta främjande och förebyggande för att ungdomar ska må bra. Kan skolan och föräldrar påverka ungdomars ohälsa och droganvändningen. F.d. skolöverläkaren Nils Lundin ge svar på tal.

  • 34 min

Top Podcasts In Society & Culture

Apple TV+ / Pineapple Street Studios
Shan Boodram
Pushkin Industries
iHeartPodcasts
New York Times Opinion
Glennon Doyle & Cadence13

You Might Also Like