97 episodes

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Armenian program, including news from Australia and around the world. - Լսեցէք հարցազրոյցներու, տեղեկութիւններու և համայնքային պատմութիւններու SBS Ձայնասփիւռի Հայկական ծրագրէն, ներառեալ լուրեր Աւստրալիայէն և աշխարհի տարբեր երկիրներէ:

SBS Armenian - SBS Հայերէն SBS - Special Broadcasting Service

    • News
    • 5.0, 5 Ratings

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Armenian program, including news from Australia and around the world. - Լսեցէք հարցազրոյցներու, տեղեկութիւններու և համայնքային պատմութիւններու SBS Ձայնասփիւռի Հայկական ծրագրէն, ներառեալ լուրեր Աւստրալիայէն և աշխարհի տարբեր երկիրներէ:

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

NYC_Potter ,

Nice job

Ապրիք՝ շատ յաջող է: it's nice to hear what is going on in Melbourne. All the best from NYC.

Lola Koundakjian

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To

More by SBS - Special Broadcasting Service