178 episodes

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Lao program, including news from Australia and around the world. - ກະ​ຣຸ​ນາ​ຟັງ​ກາ​ນ​ສະ​ພາດ, ສາ​ຣະ​ຄະ​ດີ​ແລະ​ເຣື່ອງ​ລາວ​ຊຸມ​ຊົນ​ຈາກ SBS ຣາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ລາວ, ຮວມ​ດ້ວຍ​ຂ່າວ​ຈາກອອ​ສ​ເຕຼ​ເລັຍ​ແລະ​ທົ່ວ​ໂລກ.

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ SBS

  • News
  • 3.8, 6 Ratings

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Lao program, including news from Australia and around the world. - ກະ​ຣຸ​ນາ​ຟັງ​ກາ​ນ​ສະ​ພາດ, ສາ​ຣະ​ຄະ​ດີ​ແລະ​ເຣື່ອງ​ລາວ​ຊຸມ​ຊົນ​ຈາກ SBS ຣາຍ​ການ​ພາ​ສາ​ລາວ, ຮວມ​ດ້ວຍ​ຂ່າວ​ຈາກອອ​ສ​ເຕຼ​ເລັຍ​ແລະ​ທົ່ວ​ໂລກ.

  ສປປລາວ ຄວບຄຸມກຳແໜ້ນ ອິນເຕີແນດ ສື່ມວນຊົນ (2014)

  ສປປລາວ ຄວບຄຸມກຳແໜ້ນ ອິນເຕີແນດ ສື່ມວນຊົນ (2014)

  2014
  ສຳພາດ : ທ່ານ ປະກຽນ ວິຣະວົງ, ປະທານ ສຳພັນທະມິດເພື່ອ
  ປະຊາທິປະຕັຍໃນລາວ.
   
  ພັກຣັຖໃນ ສປປລາວ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມກຳແໜ້ນການໃຊ້
  ອິນເຕີ້ແນດແລະສື່ມວນຊົນໃນລາວ...
   
  ນີ້ຈະສຳເຣັດບໍ່?
   
  ອິນເຕີ້ແນດ

  • 19 min
  ວີຊາສຳຮັບຄວາມຮັກແລະຄູ່ໃນຍາມ ໂກວິດ-19

  ວີຊາສຳຮັບຄວາມຮັກແລະຄູ່ໃນຍາມ ໂກວິດ-19

  ວີຊາຕ່າງໆສຳຮັບຄວາມຮັກແລະການເປັນຄູ່ຊີວິກັນແມ່ນຫັຍງ?
   
  ມັນຖຶກແຕະຕ້ອງແນວໃດໃນຍາມ ໂກວິດ-19?

  • 8 min
  ຄວາມຮັກທີຖຶກຕ້ອງຫ້າມແມ່ນຫັຍງ?

  ຄວາມຮັກທີຖຶກຕ້ອງຫ້າມແມ່ນຫັຍງ?

  ຄວາມຮັກອັນລຶກຊຶ້ງແມ່ນເກີດມາຈາກເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ
  ອັນມີດ້ວຍເຫດຜົນໃນດ້ານວັທນະທັມປະເພນີ ສາສນາ ສັງຄົມ ແລະ
  ກົດໜາຍ.
  ນີ້ເປັນເຊັ່ນນີ້ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ 2020.. ແຕ່ມັນກໍມີຜົນສະທ້ອນບ່າງຢ່າງນຳ...

  • 4 min
  ເກັບຄ່າໃຊ້ທາງວຽງຈັນວັງວຽງແພງຫຼາຍ ສ້າງເຂ່ື່ອນຫຼວງພະລາງຂຶ້ນແລ້ວ ຈີນຕີຕລາດກ້ວຍໄທຍ໌

  ເກັບຄ່າໃຊ້ທາງວຽງຈັນວັງວຽງແພງຫຼາຍ ສ້າງເຂ່ື່ອນຫຼວງພະລາງຂຶ້ນແລ້ວ ຈີນຕີຕລາດກ້ວຍໄທຍ໌

  ເສນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຈະຖຶກເປີດຂຶ້ນກັບການສເລມສລອງ
  ວັນຊາດ 2 ທັນາວ 2020 ແຕ່ສຳຮັບການໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນໂພດ
  ລ້ຳໂພດເຫຼືອແດ່...
   
  ສປປລາວ ເດີນໜ້າການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງຫຼວງພະບາງ.
  ອັນທີຈິງແລ້ວມັນຖຶກເຫຼີ້ມສ້າງຂຶ້ນແລ້ວເມື່ອທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງຕ່ອງ
  ການຕ່າງໆນາໆໃຫ້ໂຈາະມັນໄວ້ກ່ອນກໍຕາມແຕ່...
   
  ບໍ່ຣິສັດ ໄທນານ ຂອງທຸຣະກິດ ສປຈີນ ກຳລັງຈະຂາຍສົ່ງກ້ວຍເຂົ້າຕີຕລາດ
  ໄທຍ໌ກະທັ້ງທີ່ໄທຍ໌ປູກກ້ວຍແລະຈຳໜ່ານກ້ວຍມາກມາຍຢູ່ແລ້ວກໍຕາມ...

  • 19 min
  ລ໋ອກດາວ ແມນລ໌ເບີນ ໃໜ່ໆຫຼ້າສຸດ

  ລ໋ອກດາວ ແມນລ໌ເບີນ ໃໜ່ໆຫຼ້າສຸດ

  ຍ້ອນພັຍອັນຕະຣາຍຂອງ ໂກວິດ-19 ແລະຍ້ອນມັນແຜ່ຜາຍ
  ຂຶ້ນໄວຜິດປົກກະຕິໃນຣັດ ວິກຕໍເຣັຍ ອອສເຕຼເລັຍ ບັດນີ້
  ນະຄອນແມນລ໌ເບີນແລະຄຸ້ມຕ່າງໆ ຮວມດ້ຍ ມິແຊນ ຊາຍເອີ
  ຖຶກ ລ໋ອກດາວ ໄວ້ເປັນເວລາ 6 ສັບປະດາແລ້ວ...

  • 4 min
  ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 04-7-20

  ຂ່າວຄາວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ 04-7-20

  ຕັກແຕນກັດແຫ້ນກິນຊຳເໜືອ ສປປລາວ...
   
  ແຮງງານລາວຈຳນວນນຶ້ງແລະລູກໆລັກລອບເຂົ້າໄປໄທຍ໌
  ເພ່ືອເຮັດວຽກລ້ຽງຊີບຍ້ອນທຸກຍາກ ແຕ່ຖຶກທາງການ
  ຈັບໄດ້ໃນເມ່ື່ອໄປລີ້ຢູ່ໃນສວນປ່າມັນດ້າງ...

  • 17 min

Customer Reviews

3.8 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To

More by SBS