500 episodes

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Maltese-speaking Australians. - Aħbarijiet u stejjer indipendenti li jikkonnettjawk mal-ħajja fl-Awstralja u tal-Maltin Awstraljani.

SBS Maltese - SBS bil-Malti SBS Radio

  • News
  • 4.7 • 3 Ratings

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Maltese-speaking Australians. - Aħbarijiet u stejjer indipendenti li jikkonnettjawk mal-ħajja fl-Awstralja u tal-Maltin Awstraljani.

  Ups and downs in the property market as rates rise again - Il-prezzijiet tad-djar waqt li r-rati tal-imgħax jerġgħu jiżdiedu

  Ups and downs in the property market as rates rise again - Il-prezzijiet tad-djar waqt li r-rati tal-imgħax jerġgħu jiżdiedu

  The decision by the Reserve Bank of Australia to lift interest rates for the fourth time this year is expected to have a dramatic impact on homeowners. It could, however, be a positive change for those still looking to acquire property as well as people with savings. - Bid-deċizjoni tar-Reserve Bank fl-Awsralja jżid ir-rati tal-imgħax għar-4 darba din is-sena, dan mistenni jkollu effett kbir fuq dawk li qegħdin iħallsu darhom. Fl-istess ħin iż-żjieda fl-imgħax tista’ tkun bidla pożittiva għal dawk li qegħdin ifittxu biex jixtru dar u dawk li għandhom flushom investiti fil-banek.

  • 4 min
  News from Malta: 05.08.22 - Aħbarijiet minn Malta: 05.08.22

  News from Malta: 05.08.22 - Aħbarijiet minn Malta: 05.08.22

  Weekly news report from Malta by SBS Radio correspondent, Leonard Callus. - Il-korrispondent tal-SBS f’Malta, Leonard Callus, b'rapport ta' aħbarijiet minn Malta.

  • 11 min
  SBS Radio | Maltese News: 05/08/22 - SBS Radio | Aħbarijiet bil-Malti: 05/08/22

  SBS Radio | Maltese News: 05/08/22 - SBS Radio | Aħbarijiet bil-Malti: 05/08/22

  SBS Radio Maltese News: 05/08/22 by Joe Axiaq. The latest news from Australia and the rest of the world. - SBS Radio | Aħbarijiet bil-Malti: 05/08/22 minn Joe Axiaq. L-aħħar aħbarijiet mill-Awstralja u l-kumplament tad-dinja.

  • 9 min
  Poor dental health habits endanger general health, warn experts - Traskuraġni fil-kura tas-snien tista’ twassal għal problemi tas-saħħa

  Poor dental health habits endanger general health, warn experts - Traskuraġni fil-kura tas-snien tista’ twassal għal problemi tas-saħħa

  Experts are warning Australians are increasingly adopting bad dental hygiene habits. While many of these behaviours are preventable, if the issues they cause are left unattended, they could cause severe health issues. - Esperti qegħdin iwissu li n-nies fl-Awstralja qegħdin jadottow użanzi li m’humiex tajba għall-indafa u l-kura tas-snien. Waqt li ħafna minn din l-imġieba tista’ tkun evitata, jekk ċerti drawwiet ma jitwarrbux jistgħu jwasslu għall-problemi tas-saħħa.

  • 7 min
  Finding the idea of home as a migrant | Exhibition by Daniela Attard - Il-vjaġġ ta’ migrant biex isib daru | Esebizzjoni ta’ Daniela Attard

  Finding the idea of home as a migrant | Exhibition by Daniela Attard - Il-vjaġġ ta’ migrant biex isib daru | Esebizzjoni ta’ Daniela Attard

  Daniela Attard, speaks with Joe Axiaq about her life as a Maltese designer and illustrator living in the United Kingdom, and her exhibition in Australia exploring personal experiences of leaving home and the journey finding the idea of home, particularly as a migrant. - Daniela Attard titkellem ma’ Joe Axiaq dwar il-ħajja tagħha bħala disinjatriċi u illustratriċi li tgħix fir-Renju Unit u l-esebizzjoni tagħha fl-Awstralja li tesplora l-esperjenzi ta’ persuna li tħalli darha u l-vjaġġ biex issib l-idea ta’ darha, partikularmnet bħala migrant.

  • 9 min
  Impacts of the Varroa mites on honey bees - L-impatt tal-parassita Varroa fuq in-naħal tal-għasel

  Impacts of the Varroa mites on honey bees - L-impatt tal-parassita Varroa fuq in-naħal tal-għasel

  Doris Meilak explains how the Varroa mites are destroying honey bees in Australia by feeding and living on adult honey bees. - Doris Meilak tispjega x’inhu l-parassita magħruf bħala Varroa, li qed joqtol in-naħal tal-għasel.

  • 10 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In News

The New York Times
New York Times Opinion
NPR
Chris Cuomo
The Daily Wire
Crooked Media

You Might Also Like

More by SBS

SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS