25 episodes

17. yüzyıl dolaylarında Habsburg hanedanı bu alanda 1683 yılında Türklerin Viyana Kuşatması sırasında zarar gören bir yazlık saraya sahipti. Osmanlıları yenmesinin ardından İmparator I. Leopold, Avusturya Barok mimarlarından Johann Bernhard Fischer von Erlach'tan bir av sarayı inşa etmesini istemiştir. Geçen yarım yüzyılın ardından Maria Theresia ise kendisi için Nicolaus Pacassi'den Schönbrunn'u resmi yazlık rezidans olarak kullanmak üzere Rokoko stilinde değiştirmesini talep etmiş ve 1500 kişiyi bulan saray personeli ile birlikte yaz aylarını burada geçirmiştir. Hanedan üyeleri mekanların donanımı ile bizzat ilgilenmişlerdir. Bu sayede konut kültüründen Habsburgların günlük yaşamlarına kadar anlatılagelen saray tarihi, günümüze dek canlı kalmayı başarmıştır. Aynı şekilde Maria Theresia'nın takipçileri de burada izlerini bırakmaya devam etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi, onun burada doğan ve 68 yıl hüküm süren, 1916 yılında yine burada ölen büyük-büyük torunu imparator Franz Joseph'tir. Birinci kata ulaştığınızda, sağ tarafa; parkelerinden dolayı "balık sırtı" olarak adlandırılan odaya doğru ilerleyiniz. Sol taraftaki pencereden çocuk müzesine ait olan büyük impara torluk parkını görmektesiniz. Bu parkta ziyaretçiler imparatorluk parkındaki günlük yaşama dair çok sayıda gözlem yapabilmekte ve bazılarını kendileri de deneyimleyebilmektedirler. Açık kapılar emir subaylarının odasına göz atma imkanı sağlamaktadır. Emir subaylarının başlıca görevi, imparatora askeri bilgileri derhal ulaştırmak idi. Hükümdara bu kadar yakın yerde konaklaması da bu olasılığı düşündürmektedir.

Schloß Schönbrunn - Asiller katındaki ihtişam odaları Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

    • Society & Culture

17. yüzyıl dolaylarında Habsburg hanedanı bu alanda 1683 yılında Türklerin Viyana Kuşatması sırasında zarar gören bir yazlık saraya sahipti. Osmanlıları yenmesinin ardından İmparator I. Leopold, Avusturya Barok mimarlarından Johann Bernhard Fischer von Erlach'tan bir av sarayı inşa etmesini istemiştir. Geçen yarım yüzyılın ardından Maria Theresia ise kendisi için Nicolaus Pacassi'den Schönbrunn'u resmi yazlık rezidans olarak kullanmak üzere Rokoko stilinde değiştirmesini talep etmiş ve 1500 kişiyi bulan saray personeli ile birlikte yaz aylarını burada geçirmiştir. Hanedan üyeleri mekanların donanımı ile bizzat ilgilenmişlerdir. Bu sayede konut kültüründen Habsburgların günlük yaşamlarına kadar anlatılagelen saray tarihi, günümüze dek canlı kalmayı başarmıştır. Aynı şekilde Maria Theresia'nın takipçileri de burada izlerini bırakmaya devam etmişlerdir. Bunlardan en önemlisi, onun burada doğan ve 68 yıl hüküm süren, 1916 yılında yine burada ölen büyük-büyük torunu imparator Franz Joseph'tir. Birinci kata ulaştığınızda, sağ tarafa; parkelerinden dolayı "balık sırtı" olarak adlandırılan odaya doğru ilerleyiniz. Sol taraftaki pencereden çocuk müzesine ait olan büyük impara torluk parkını görmektesiniz. Bu parkta ziyaretçiler imparatorluk parkındaki günlük yaşama dair çok sayıda gözlem yapabilmekte ve bazılarını kendileri de deneyimleyebilmektedirler. Açık kapılar emir subaylarının odasına göz atma imkanı sağlamaktadır. Emir subaylarının başlıca görevi, imparatora askeri bilgileri derhal ulaştırmak idi. Hükümdara bu kadar yakın yerde konaklaması da bu olasılığı düşündürmektedir.

Top Podcasts In Society & Culture

More by Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.