71 episodes

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.

SELLpodden Senter for livslang læring

  • Education

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.

  #71 Elevperspektiv på Tenkende klasserom

  #71 Elevperspektiv på Tenkende klasserom

  Hvordan kan elever oppleve elevene matematikkundervisning i et "tenkende klasserom"? 
  I denne episoden møter vi Mathias, Anton og Victor. De er alle elever på VG1 ved Fyrstikkalleen skole i Oslo. I samtale med Kjell Evensen forteller de om sine erfaringer fra denne typen matematikkundervisning.

  I episode 55 av SELL-podden #55 Tenkende klasserom fortalte to lærere om hvordan de arbeidet med matematikkundervisningen i ungdomsskolen, basert på prinsippene i metodikken Tenkende klasserom.  
  Les mer om tenkende klasserom:
  https://tenkende-klasserom.no/
  https://www.nrk.no/rogaland/meiner-det-_tenkende-klasserom_-og-tavler-i-klasserommet-gjer-elevane-betre-i-matte-1.16333802
  https://buildingthinkingclassrooms.com
  Meiner det «tenkende klasserom» og tavler i klasserommet gjer elevane betre i matte – NRK Rogaland – Lokale nyheter, TV og radio 

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 20 min
  #70 Naturfag og flerspråklige elever

  #70 Naturfag og flerspråklige elever

  Hvordan kan skolen bidra til at flerspråklige elever opplever seg selv som en ressurs og deltar aktivt i faglig læring? 

  I denne episoden møter du Kjell Evensen i samtale med høgskolelektor Pauline Book. Hun har forsket på hvordan flerspråklige elever kan oppleve aktørskap og mening gjennom faget naturfag og forteller om sine funn og hva dette kan ha å si for skoler. 
  Pauline Books doktorgradsavhandling finner du her:  
  https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/3022519 
  To artikler som utdyper hennes arbeid finner du her: 
  https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/2514 
  https://journals.uio.no/nordina/article/view/8948

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

  • 30 min
  #69 Inkludering i barnehagen

  #69 Inkludering i barnehagen

  Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i det allmennpedagogiske tilbudet. Dette står i  rammeplanen for barnehagen. Hvilke dilemmaer møter vi i dette arbeidet?

  I denne episoden møter vi Ingvild Åmot, professor i spesialpedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole, i samtale med prosjektleder Kari Kolbjørnsen Bjerke ved Senter for Livslang Læring. De drøfter de didaktiske valgene vi gjør når vi gir barn spesialpedagogisk hjelp, og om retten til spesialpedagogisk hjelp i noen tilfeller kan gå på bekostning av barnas rett til tilhørighet og medvirkning.

  Kapitlet det vises til i episoden er:
  Åmot, I. (2018). Inkludering i barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. fra boka Østrem. S. Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.   Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

  • 38 min
  #68 Entreprenørskap i skolen

  #68 Entreprenørskap i skolen

  Problemløsning, kreativitet og kritisk refleksjon er viktige ferdigheter skolen skal bidra til at elevene utvikler. Entreprenørskap i skolen handler nettopp om å bruke disse ferdighetene for å bygge kompetanse for fremtiden, og organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) arbeider for å støtte skolene i dette arbeidet. 
  I denne episoden møter vi Inger Elin Nes Hjelle og Nina Hylbak fra Ungt Entrepreprenørskap  Innlandet i samtale med Kjell Evensen fra Senter for Livslang Læring. De forteller om hvordan UE arbeider og hvordan de kobler arbeidet sitt opp mot LK20.

  Du kan lese mer om Ungt Entreprenørskaps Innlandets arbeid her.

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

  • 31 min
  #67 Foreldresamarbeid og mangfold

  #67 Foreldresamarbeid og mangfold

  Hvordan kan barnehageleders rolle bidra til et mangfoldsfellesskap som skaper anerkjennelse for kulturelle ulikheter hos barn, foreldre og i personalet? Temaet i denne episoden er barnehageleders rolleutøvelse og mangfoldskonstruksjoner i foreldresamarbeid.

  Du møter Alona Laski i samtale med førsteamanuensis Hilde Hjertager Lund om hennes doktorgrad: "Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager." Lund advarer mot ubevisste praksiser som at minoriteter forventes å tilpasse seg det norske samfunnet, «bli norske». Med økt kulturelt mangfold i samfunnet, øker også faren for strukturell diskriminering og utenforskap. Barnehagens ledelse er avgjørende for faglig kunnskapsutvikling når det gjelder utøvelse av mangfoldsledelse. 

  I podkasten vil du blant annet få innspill til hvordan du gjennom bevisstgjøring av egen profesjonspraksis kan bli en refleksjonsleder i et mangfoldsfellesskap som skaper anerkjennelse for kulturelle ulikheter hos barn, foreldre og personalet.

  Artikler av Hilde Hjertager Lund: 
  We are equal, but I am the leader”: leadership enactment in early childhood education in Norway: https://doi.org/10.1080/13603124.2021.1969039De er jo alle barn -Mangfoldskonstruksjoner i barnehagen: https://doi.org/10.18261/9788215041261-2021-07Vi må gjøre som nordmenn, gå på tur og sånn, integrere oss»: Flyktningforeldres erfaringer med barnehagen: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.385

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

  • 35 min
  #66 En skole uten anmerkninger - ett år etter

  #66 En skole uten anmerkninger - ett år etter

  Hvilket handlingsrom har skoler rundt vurdering av elevenes orden og oppførsel? Mange skoler utforsker dette, og Eilert Sundt videregående skole har gjort grep for en mer dialogbasert tilnærmning til dette og fjernet systemet med anmerkninger. For ett år siden snakket vi med rektor Espen Berglund om hvilke grep skolen har gjort. Samtalen kan du høre i episode 44 av SELL-podden. Nå følger vi opp - ett år etter tar Kjell Evensen samtalen med rektor, en lærer og en elev om hvilke erfaringer de har og hvordan skolekulturen har utviklet seg.

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 36 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Brandon Turner
Duolingo
iHeartPodcasts
Rich Roll

You Might Also Like

Moderne Media
Lege Annette Dragland & Acast
NRK
NRK
NRK
Tor Åge Eikerapen