20 episodes

Hur hindrar man en extra lurig svamp att angripa växten? Går det att avla fram suggor som inte lägger sig på sina kultingar? Hur gör forskarna när de förändrar generna i växter och djur? Och var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart att förändra? Det är några av frågorna som Lisa Beste och Anna Lehrman reder ut i intervjuer med forskare inom olika områden som relaterar till växtförädling, husdjursavel och bioteknik.

Shaping our food Lisa Beste och Anna Lehrman

  • Natural Sciences

Hur hindrar man en extra lurig svamp att angripa växten? Går det att avla fram suggor som inte lägger sig på sina kultingar? Hur gör forskarna när de förändrar generna i växter och djur? Och var går gränsen för vad som är etiskt försvarbart att förändra? Det är några av frågorna som Lisa Beste och Anna Lehrman reder ut i intervjuer med forskare inom olika områden som relaterar till växtförädling, husdjursavel och bioteknik.

  #20 Hur försiktiga bör vi vara?

  #20 Hur försiktiga bör vi vara?

  Inom växtförädling och djuravel behöver vi vara riskmedvetna, oavsett vilka tekniker vi använder. Men hur försiktiga bör vi vara? När genetisk modifiering var en ny teknik, infördes ett moratorium som innebar att forskarna undersökte riskerna noga. Nu råder vetenskaplig konsensus om att biotekniken i växtförädling och djuravel i sig inte innebär några större risker än traditionella metoder. Vi pratar med filosofiprofessor Sven Ove Hansson om försiktighetsprincipen, risker och nytta.

  • 38 min
  #19 Metoder och tekniker i växtförädlingen

  #19 Metoder och tekniker i växtförädlingen

  Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbelhaploider och F1-hybrider, vad betyder dessa ord? Vi pratar om några av teknikerna inom växtförädlingen med doktoranden Jonas Skytte af Sätra, och forskarna Cecilia Gustafsson, Emelie Ivarson och Mariette Andersson. Vi hoppas att du får med dig en känsla av vad växtförädling handlar om, både när det gäller strategier för att välja ut plantor och molekylära metoder som används för att skapa variation och förbättra våra

  • 50 min
  #18 Etik, djuravel och teknik

  #18 Etik, djuravel och teknik

  Vad är rätt att göra när det kommer till djuravel? Vilka avelsmål är moraliskt försvarbara, och vilka tekniker är okej att använda för att nå målen? Forskare beskriver ofta genetisk modifiering och genomredigering som lovande tekniker för att förbättra egenskaperna hos våra lantbruksdjur. Men hur går teknikerna ihop med människans syn på djurens integritet och välfärd? I det här avsnittet pratar vi om etik och moral kring djuravel med Helena Röcklinsberg, lektor i djuretik vid Sverige

  • 46 min
  #17 ”Ja! Eller nej förresten” – hur en hel bransch bytte fot om GMO

  #17 ”Ja! Eller nej förresten” – hur en hel bransch bytte fot om GMO

  I början av 1990-talet var livsmedelsbranschen generellt optimistisk i synen på genteknik. Men miljöorganisationernas protester mot genetiskt modifierade organismer gjorde att många fick kalla fötter. Skulle konsumenterna vilja köpa de nya produkterna? Vi träffar Bo Ekstrand, som var forskare vid Institutet för livsmedel och bioteknik. Han berättar om hur livsmedelsföretagen reagerade när de genetiskt modifierade råvarorna knackade på dörren, och varför de valde att inte saluföra dessa.

  • 30 min
  #16 Artificiell intelligens i förädlarens tjänst

  #16 Artificiell intelligens i förädlarens tjänst

  En vagn med sensorer åker på fältet och registrerar plantornas tillväxt, höjd, färg och andra karaktärsdrag. Forskaren Aakash Chawade hoppas att uppfinningen ska bli till stor hjälp i arbetet med att bedöma vilka växter man ska korsa för att få fram bra växtsorter för framtiden. Han samarbetar med Tina Henriksson, höstveteförädlare hos Lantmännen. I det här avsnittet berättar de om arbetet med att fastställa egenskaperna hos växter med hjälp av robotar och artificiell intelligens.

  • 36 min
  #15 GMO hjärta EKO lika med sant?

  #15 GMO hjärta EKO lika med sant?

  Genetiskt modifierade (GM) grödor är inte tillåtna i ekologisk odling, och i marknadsföring används ”GMO-fri” som försäljningsargument. Den samlade vetenskapen visar att teknikerna bakom GMO inte innebär några större risker än andra metoder i växtförädlingen. Syftet med många GM-växter är att skapa miljövinster. Trots det finns aktörer inom miljörörelsen som är motståndare till GMO. Följ med till vårt seminarium under Almedalsveckan, där vi diskuterar GMO och miljövän

  • 50 min

Top Podcasts In Natural Sciences

Listeners Also Subscribed To