5 min

Si Rizal at kalayaan sa kasalukuyan What The F?! A VERA Files Podcast

    • Politics

Kung nabubuhay si Rizal sa kasalukuyang panahon, ano kaya ang mensahe niya sa mga kabataan na minsan n’yang tinawag na “pag-asa ng bayan”?

Alamin ang sagot ni Xiao Chua, historyador at professor, dito sa Episode 6 Season 2 ng What the F?! Podcast.

Kung nabubuhay si Rizal sa kasalukuyang panahon, ano kaya ang mensahe niya sa mga kabataan na minsan n’yang tinawag na “pag-asa ng bayan”?

Alamin ang sagot ni Xiao Chua, historyador at professor, dito sa Episode 6 Season 2 ng What the F?! Podcast.

5 min