4 min

Singing Bowls Meditation|Thiền Chuông Sound Healing / Sound Bath

    • Nature

Buổi sáng thức dậy, trước giờ đi làm. Trong giờ nghỉ trưa nơi công sở, bạn đều có thể dành ra 5 phút để thiền với âm thanh của Chuông , lấy lại tỉnh táo và bắt đầu những điều đang chờ bạn hành động.

Buổi sáng thức dậy, trước giờ đi làm. Trong giờ nghỉ trưa nơi công sở, bạn đều có thể dành ra 5 phút để thiền với âm thanh của Chuông , lấy lại tỉnh táo và bắt đầu những điều đang chờ bạn hành động.

4 min