17 min

Sivý zákal a šošovka ZDRAVÉ REČI

    • Health & Fitness

Až 51% prípadov slepoty je podľa WHO vyvolaných sivým zákalom (kataraktou). Postihnúť môže takmer každého z nás, ide o vekom podmienené ochorenie. Vplyvom prirodzených metabolických procesov sa pôvodná ľudská šošovka zakaľuje. Splodiny látkovej premeny sa v nej hromadia a neskôr tvrdnú. Zhoršuje sa zraková ostrosť a v krajných prípadoch dochádza ku stavu zvanému beľmo - oko je nefunkčné. Operácia sivého zákalu dnes patrí medzi najčastejšie realizované  na svete. Očná medicína napreduje míľovými krokmi, odstránenie katarakty je bezpečnou, bežnou a rýchlou operáciou. Všetko dôležité o vzniku, priebehu a najmä liečbe sivého zákalu nám prezradí očný chirurg Pavol Veselý z VESELY I Očná klinika.

Až 51% prípadov slepoty je podľa WHO vyvolaných sivým zákalom (kataraktou). Postihnúť môže takmer každého z nás, ide o vekom podmienené ochorenie. Vplyvom prirodzených metabolických procesov sa pôvodná ľudská šošovka zakaľuje. Splodiny látkovej premeny sa v nej hromadia a neskôr tvrdnú. Zhoršuje sa zraková ostrosť a v krajných prípadoch dochádza ku stavu zvanému beľmo - oko je nefunkčné. Operácia sivého zákalu dnes patrí medzi najčastejšie realizované  na svete. Očná medicína napreduje míľovými krokmi, odstránenie katarakty je bezpečnou, bežnou a rýchlou operáciou. Všetko dôležité o vzniku, priebehu a najmä liečbe sivého zákalu nám prezradí očný chirurg Pavol Veselý z VESELY I Očná klinika.

17 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Peter Attia, MD
Ten Percent Happier
Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Dr. Mark Hyman