1 hr 14 min

Skolutveckling med Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS) del 1- Tasja Bergh och Malin Svensk Elevhälsopodden

    • Education

Hur fungerar det i praktiken att jobba med Ross Greenes modell Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS) i skolan? Elevhälsopoddens Stefan Boström samtalar med psykologen Tasja Bergh och specialläraren Malin Svensk som jobbar med detta i Ekerö kommuns förskolor och skolor. Samtalet spänner hela vägen från individ till organisation och hur CPS kan användas både som en konkret problemlösningsmodell och i ett dynamiskt värdegrundsarbete för att tydliggöra förväntningar för elever och inom personalgruppen vilket leder till utveckling både hos elever och i kollegiet.

Detta är del ett av samtalet.

Hur fungerar det i praktiken att jobba med Ross Greenes modell Samarbetsbaserade & proaktiva lösningar (CPS) i skolan? Elevhälsopoddens Stefan Boström samtalar med psykologen Tasja Bergh och specialläraren Malin Svensk som jobbar med detta i Ekerö kommuns förskolor och skolor. Samtalet spänner hela vägen från individ till organisation och hur CPS kan användas både som en konkret problemlösningsmodell och i ett dynamiskt värdegrundsarbete för att tydliggöra förväntningar för elever och inom personalgruppen vilket leder till utveckling både hos elever och i kollegiet.

Detta är del ett av samtalet.

1 hr 14 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Motiversity
TED
Daily Stoic
Rich Roll
Lauryn Evarts & Michael Bosstick / Dear Media