100 episodes

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

SNS Kunskap SNS

  • News

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

  Ny utredning: Mer tid till undervisning

  Ny utredning: Mer tid till undervisning

  Hur ska elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program få bättre förutsättningar att klara grundskolan? Anna Westerholm, särskild utredare, presenterar utredningen ”Mer tid till undervisning” på SNS. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterar dess slutsatser och förslag.
  Medverkande Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy, AcadeMedia
  Anna Ekström (S), utbildningsminister
  Therese Nilsson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), medförfattare till SNS analys nr 64: Långsiktiga effekter av mer undervisningstid
  Anna Westerholm, särskild utredare för utredningen Mer tid till undervisning, samt chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket
  Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

  • 1 hr
  Vad behövs för att genomföra stora politiska reformer i dag?

  Vad behövs för att genomföra stora politiska reformer i dag?

  Många framhåller behovet av genomgripande reformer inom bland annat migrations-, bostads- och energipolitiken. Varför uppstår låsta lägen inom politiken och vad krävs för att få till stånd större reformer?
  Medverkande Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och ordförande i SNS vetenskapliga råd
  Per T Ohlsson, journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan
  Eva Uddén Sonnegård, ekon.dr, tidigare statssekreterare (M) och tidigare minister på Sveriges OECD-delegation.
  Bengt Westerberg, tidigare partiledare för dåvarande Folkpartiet och tidigare socialminister
  Samtalet leds av Cecilia Garme, journalist och fil.dr i statsvetenskap.

  • 1 hr 10 min
  Validering av nyanländas utbildning och dess betydelse för etableringen på arbetsmarknaden

  Validering av nyanländas utbildning och dess betydelse för etableringen på arbetsmarknaden

  Vad har utlåtanden om utrikes födda akademikers utbildning för effekt på arbetsmarknadsintegrationen? Och hur värderar arbetsgivare statliga utlåtanden vid rekrytering av nya medarbetare? Dessa frågor kommer att diskuteras vid lanseringen av Andrey Tibajevs nya SNS-rapport om bedömningar av utländsk utbildning och dess effekter på sysselsättning och lön.
  Medverkande Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR
  Pontus Berger, Talent Management Specialist, Volvo Cars
  Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö universitet
  Gabriella Fredriksson, Equality, Diversity and Inclusion Leader, Ikea
  Andrey Tibajev, forskarstuderande i etnicitet och migration vid
  Linköpings universitet
  Samtalet leds av Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS.

  • 1 hr 10 min
  Narkotikapolitik: Vad kan Sverige lära av Norge?

  Narkotikapolitik: Vad kan Sverige lära av Norge?

  Diskussion kring Norges reformförslag på området.

  Medverkande

  Alf Butenschøn Skre, sekreterare i Rusreformutvalget (2018–2019)

  Johan Hultberg, ledamot (M) i riksdagens socialutskott

  Björn Johnson, fil. dr i statsvetenskap och professor i socialt arbete vid Malmö universitet

  Lennart Karlsson, kommissarie vid Polismyndigheten i Region Stockholm

  Karin Rågsjö, ledamot (V) i riksdagens socialutskott och hälsopolitisk talesperson

  Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare vid

  • 55 min
  Beskattning av den digitala ekonomin

  Beskattning av den digitala ekonomin

  Dagens internationella skatteprinciper utmanas av den alltmer digitaliserade ekonomin och framväxten av nya affärsmodeller. Inom EU och OECD diskuteras hur ett nytt gemensamt regelverk ska se ut. I en ny SNS-rapport beskriver forskaren Pernilla Rendahl framväxten och innebörden av de föreslagna regelverken.

  • 1 hr 15 min
  Klimaträttsutredningen gästar SNS

  Klimaträttsutredningen gästar SNS

  Hur förhåller sig klimatperspektivet till målen i miljöbalken? Behöver lagstiftningen anpassas för att säkerställa en god balans mellan klimatnytta och lokal miljöpåverkan? Regeringens särskilde utredare Anders Danielsson har analyserat frågan och presenterar Klimaträttsutredningens delbetänkande. Medverkar gör även forskare, Naturskyddsföreningen och aktörer från skogs- och gruvindustrin.

  • 1 hr 13 min

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To