100 episodes

Start with Wai podcast จุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจ ไปกับผม ไว ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza โดยใน podcast ผมจะแชร์ความรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์ผมด้าน อีคอมเมิร์ซ สตาร์ทอัพ และการพัฒนาตนเอง

Start with Wai ไว ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

  • Entrepreneurship

Start with Wai podcast จุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจ ไปกับผม ไว ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza โดยใน podcast ผมจะแชร์ความรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์ผมด้าน อีคอมเมิร์ซ สตาร์ทอัพ และการพัฒนาตนเอง

  EP156: Discovery Commerce คืออะไร?

  EP156: Discovery Commerce คืออะไร?

  • 11 min
  EP155: ขายออนไลน์ได้ปังๆ ถ้าได้ฟังพฤติกรรมการช้อปของคนไทย 2 รูปแบบ

  EP155: ขายออนไลน์ได้ปังๆ ถ้าได้ฟังพฤติกรรมการช้อปของคนไทย 2 รูปแบบ

  • 10 min
  EP154: เทรนด์การจ่ายเงินผ่านดิจิตัลปี 2020 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

  EP154: เทรนด์การจ่ายเงินผ่านดิจิตัลปี 2020 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

  • 11 min
  EP153: รู้จักจุดแข็งของตัวคุณเองผ่าน VIA Character Strengths

  EP153: รู้จักจุดแข็งของตัวคุณเองผ่าน VIA Character Strengths

  • 13 min
  EP152: ชีวิตมีความสุขได้มากขึ้น เมื่อรู้จักจุดแข็งตัวเอง

  EP152: ชีวิตมีความสุขได้มากขึ้น เมื่อรู้จักจุดแข็งตัวเอง

  • 11 min
  EP151: Direct to Consumer (D2C) โอกาสของแบรนด์ในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

  EP151: Direct to Consumer (D2C) โอกาสของแบรนด์ในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

  • 17 min

Top Podcasts In Entrepreneurship

Listeners Also Subscribed To