46 episodes

En podcast om Folkeskolen til lærere og studerende. Fokus på teori og praksis.

Stemmer fra Skole‪n‬ Stemmer fra Skolen

  • Education

En podcast om Folkeskolen til lærere og studerende. Fokus på teori og praksis.

  Gæt hvad læreren tænker - tal mindre og spørg bedre

  Gæt hvad læreren tænker - tal mindre og spørg bedre

  Tal mindre og spørg bedre
  -       Om lærerens spørgsmål i undervisningen
  Denne udsendelse handler om, hvordan læreren stiller gode spørgsmål, der indbyder til elevernes refleksion og læring, og hvordan vi undgår at stille spørgsmål af typen ”gæt hvad læreren tænker”. Den handler også om, hvordan læreren kan fylde mindre i klassen, så der bliver plads til, at elevernes dialog kan fylde mere. Vi har talt med Marianne Tolstrup, hun er lektor på UCL og har skrevet artiklen ”Lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab”. Vi har også talt med lærer Josefine Jack Eiby. Begge argumenterer for, hvorfor vi skal tale mindre og spørge bedre – og hvordan vi helt konkret kan blive bedre til det.

  • 1 hr 4 min
  Matematikchok

  Matematikchok

  Matematikchok
   
  Offentliggørelsen af den internationale undersøgelse TIMSS sendte chokbølger gennem den danske skoleverden; de danske 4. klasses elever var blevet markant dårligere til matematik og elevernes tro på egne evner var faldet.
  Denne udgave af Stemmer fra skolen tager afsæt i undersøgelsen – ikke for at se på, hvad der gik galt, men derimod for at undersøge, hvordan den gode matematikundervisning kan se ud. Tomas Højgaard, Ph.D og lektor på DPU, udfolder i podcasten, hvilke kompetencer og mål, der bør være i fokus i matematikundervisningen, men også hvad det kræver af både lærere og skole at  komme i mål med en sådan undervisning, der løfter elevernes faglige niveau og ikke mindst deres faglige selvtillid.
  Undervejs i podcasten giver tre dygtige lærere deres bud på, hvad god matematikundervisning er og konkrete ideer til, hvordan man kan tilrettelægge sådan en undervisning. Det er Mette Fynbo Jensen, Micky Bøgvad Lindharth og Sisse Jeppesen.
  Podcasten er bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse. 

  • 1 hr 10 min
  Digital didaktik i en coronatid

  Digital didaktik i en coronatid

  ”Digital didaktik i en corona-tid”
  Denne udsendelse handler om digital didaktik med udgangspunkt i erfaringer fra den digitale corona-skole. Lektor i medievidenskab Jesper Tække forsker bl.a. i hvordan digitale medier påvirker undervisningen, og han gør os klogere på, hvilke erfaringer vi kan drage af forårets digitale corona-skole. Erfaringer der kan kvalificere den digitale fjernundervisning, der foregår netop nu, men også erfaringer vi kan tage med ind i den fysiske undervisning, når skolerne igen lukker op. Derudover præsenterer fem lærere bud på god, kreativ og meningsfuld digital undervisning. Så lyt med og bliv inspireret.
  Medvirkende:
  Jesper Tække, lektor i medievidenskab ved Aarhus universitet
  Musiklærer Arne Winding Nielsen
  Idræts-, N/t- og matematiklærer Kenneth Kofod
  Dansk- og engelsklærer Anette Lindebæk Bjørnholdt
  Dansk-, historie-, kristendom og ikke mindst klasselærer Christina Rasmussen
  Historielærer Karoline Gjørlund

  • 55 min
  Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

  Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

  Denne udsendelse handler om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Det er en undervisning, der inddrager eleverne og forbinder fagets indhold til en konkret kontekst. Vi har talt med Helle Munkholm Davidsen, tidligere forskningschef for VIAs Forskningscenter for innovation og entreprenørskab, hun har stået i spidsen for at udarbejde et materiale om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, som nu er samlet på en hjemmeside (https://vpt.dk/hvad-er-praksisnaer-undervisning). Helle uddyber, hvad det vil sige at arbejde anvendelsesorienteret og praksisnært i skolen, og hvilke didaktiske principper, der ligger til grund for sådan en undervisning, herudover giver hun gode argumenter for, hvorfor man bør sætte det faglige indhold i spil på en anvendelsesorienteret og praksisnær måde.
  Vi har også bedt fire lærere, der på hver sin måde og i hvert sit f*g arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret, om at dele gode konkrete eksempler med os. Vi møder Mette Fynbo Jensen, der giver eksempler fra matematik, Thomas Kjær Laulund, der beskriver et forløb fra tyskundervisningen, Charlotte Damgaard Hansen, der giver bud på praksisnær undervisning i naturfag, og Kia Lundsgaard, der giver eksempler fra litteraturundervisningen i dansk.
  Udsendelsen er bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse.  
   

  • 49 min
  Status på musikfaget

  Status på musikfaget

  Statusrapporten ”Musikfaget i undervisning og uddannelse” udgivet af Aarhus universitet (DPU) viser nedslående resultater for musikfagets status og rolle i skolen anno 2020. Vi har talt med Finn Holst, der er en af forfatterne bag rapporten. Han udfolder resultaterne for os - og selvom der heldigvis også er sket forbedringer for musikfaget siden forrige statusrapport fra 2010, står det klart, at der er behov for øget fokus på at forbedre musikfagets status og rolle i skolen og på læreruddannelsen. Frederiksberg kommune er en af de kommuner, der prioriterer musikfaget højt. Vi har talt med musiklærerne Mette Tjagvad og Amalie Pilmark fra Søndermarkskolen på Frederiksberg, de giver deres bud på, hvorfor musikfaget bør prioriteres og hvad det er for en særlig didaktik og et særligt dannelsespotentiale musikfaget kan tilføre skolen.

  • 1 hr 4 min
  Meningsfuld grammatikundervisning

  Meningsfuld grammatikundervisning

  Bøjning og benævning af ordklasser, kryds og bolle og hel- og ledsætninger… Grammatikundervisningen lever i ”bedste” velgående i skolens tre store sprogfag. Men undervisningen er ofte præget af individuelle udfyldningsopgaver, der ikke forbindes til kommunikationssituationen og konteksten. Det er en grammatikundervisning, der ikke nødvendigvis øger elevernes sproglige kompetencer. Det viser forskningsprojektet Gramma3, som har undersøgt grammatikundervisningens form og udbredelse i dansk, tysk og engelskundervisningen. Forskningsprojektet har samtidig forsøgt at udvikle konkrete bud på, hvordan grammatikundervisningen kan blive mere kontekstualiseret. Vi har talt med Kristine Kabel, der er en af forskerne bag projektet og Annette Bloch Jensen, der er tysklærer og har deltaget i projektet.
  Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse.

  • 1 hr 15 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To