48 episodes

Welkom bij de Stout podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we opzoek naar maatschappelijke meerwaarde.

Stout podcast Stout Groep

  • Government

Welkom bij de Stout podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we opzoek naar maatschappelijke meerwaarde.

  Aflevering 48 | Opvang, onderwijs en integratie van Oekraïners

  Aflevering 48 | Opvang, onderwijs en integratie van Oekraïners

  De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft het recht op opvang en medische zorg aan Oekraïners. Ook geeft het recht op onderwijs voor hun kinderen. Mook en Middelaar beidt opvang aan 100 mensen, op een schip. De realisatie daarvan past in deze gastvrije gemeenschap, waar de gemeente als partner met inwoners samen de kwaliteit van de opvang borgt.

  • 27 min
  Aflevering 47 | Netbeheerder en gemeente pionieren samen als reactie op netcongestie

  Aflevering 47 | Netbeheerder en gemeente pionieren samen als reactie op netcongestie

  In aflevering 46 gaan wij in op wat netcongestie is. Dit keer duiken wij dieper in de grote uitdaging in realisatie van de energietransitie, soms zelfs met impact op de economische groei. Netbeheerder en gemeenten zoeken samen naar oplossingsrichtingen in de transitie naar duurzame energie.

  • 26 min
  Aflevering 46 | Technische oplossingen, herbezinning op schaalgrootte en gedragsverandering als reactie op netcongestie

  Aflevering 46 | Technische oplossingen, herbezinning op schaalgrootte en gedragsverandering als reactie op netcongestie

  Het Nederlandse energienet raakt steeds voller. Er is vraag naar een fijnmaziger net dat de elektriciteitsopwek van windparken en zonnevelden aankan. Een grote uitdaging in realisatie van de energietransitie, soms zelfs met impact op de economische groei. Op zoek naar oplossingsrichtingen in de transitie naar duurzame energie.

  • 23 min
  Aflevering 45 | Wijken van de toekomst vormen een uitzonderlijk duurzame leefomgeving

  Aflevering 45 | Wijken van de toekomst vormen een uitzonderlijk duurzame leefomgeving

  Het Strandeiland wordt een van de grootste groenblauwe woonwijken van Amsterdam. Het Buiteneiland krijgt met name invulling met een park, culturele- en sportvoorzieningen. Projecten van formaat in IJburg resulteren in het toekomstige, meest duurzame gebied van de stad. Nu al gewild bij studenten, gezinnen en ouderen.

  • 27 min
  Aflevering 44 | Handhavingsbeleid zorgt voor meer verbinding van inwoners

  Aflevering 44 | Handhavingsbeleid zorgt voor meer verbinding van inwoners

  Vergunningen, Toezicht en Handhaving (#VTH) is een overheidstaak. Een taak die om zorgvuldige toepassing van handhavingsinstrumenten vraagt. Handhavingsbeleid is zo’n instrument. Het dient als toetsingskader, geeft duidelijkheid aan inwoners en bedrijven en blijkt dé manier om samen met de gemeente zorgzaam met de leefomgeving om te gaan.

  • 30 min
  Aflevering 43 | Faciliteren en prikkelen om afval en grondstoffen nog beter te scheiden

  Aflevering 43 | Faciliteren en prikkelen om afval en grondstoffen nog beter te scheiden

  Diftar is de inzamelmethode waarbij geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden. Hoe beter je afval scheidt, hoe lager de gemeentelijke afvalstoffenheffing. De prijsprikkel moet helpen om huishoudelijk afval beter te scheiden. Want beter scheiden maakt meer hergebruik mogelijk. Een stap dichter naar een circulaire economie.

  • 27 min

Top Podcasts In Government

Crooked Media
Prologue Projects
The Lawfare Institute
WMAL | Cumulus Podcast Network | Cumulus Media Washington
Cumulus Podcast Network
The DSR Network