71 episodes

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to ogólnopolski projekt popularyzujący wiedzę z zakresu zarządzania. Proponujemy nowe podejście do zarządzania, które uwzględnia zmiany, jakim podlega współczesny świat. To szybki rozwój nowych technologii, załamanie się dotychczasowego modelu gospodarczego czy masowość mediów społecznościowych.
Na Strefę Zarządzania Uniwersytetu SWPS składają się cyklicznie organizowane wykłady i warsztaty, podczas których eksperci zarządzania oraz psychologowie z pasją i znawstwem przybliżają takie zagadnienia, jak: zarządzanie i przywództwo w czasach zmian, tworzenie innowacji w biznesie, budowa gospodarki relacyjnej w miejsce transakcyjnej, tworzenie efektywnej komunikacji wewnętrznej etc. Jednocześnie nasi eksperci pokazują, w jaki sposób wiedza z zarządzania i psychologii może być wykorzystana w praktyce, np. w biznesie.
Choć poszczególne wykłady różnią się tematyką, łączy je oparta na dowodach naukowych pewność, że zarządzanie i psychologia zawsze idą w parze i nie sposób ich rozdzielić bez szkody dla obydwu dziedzin, a przede wszystkim – dla biznesu.

Więcej o projekcie: https://www.swps.pl/strefa-zarzadzania

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS Uniwersytet SWPS

    • Business

Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to ogólnopolski projekt popularyzujący wiedzę z zakresu zarządzania. Proponujemy nowe podejście do zarządzania, które uwzględnia zmiany, jakim podlega współczesny świat. To szybki rozwój nowych technologii, załamanie się dotychczasowego modelu gospodarczego czy masowość mediów społecznościowych.
Na Strefę Zarządzania Uniwersytetu SWPS składają się cyklicznie organizowane wykłady i warsztaty, podczas których eksperci zarządzania oraz psychologowie z pasją i znawstwem przybliżają takie zagadnienia, jak: zarządzanie i przywództwo w czasach zmian, tworzenie innowacji w biznesie, budowa gospodarki relacyjnej w miejsce transakcyjnej, tworzenie efektywnej komunikacji wewnętrznej etc. Jednocześnie nasi eksperci pokazują, w jaki sposób wiedza z zarządzania i psychologii może być wykorzystana w praktyce, np. w biznesie.
Choć poszczególne wykłady różnią się tematyką, łączy je oparta na dowodach naukowych pewność, że zarządzanie i psychologia zawsze idą w parze i nie sposób ich rozdzielić bez szkody dla obydwu dziedzin, a przede wszystkim – dla biznesu.

Więcej o projekcie: https://www.swps.pl/strefa-zarzadzania

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To