29 episodes

PwC:n podcastissa keskustellaan yritysjohdon agendalla olevista teemoista PwC:n asiantuntijoiden ja vaihtuvien vieraiden kanssa. Aiheemme koskevat niin vastuullista bisnestä, johtamista kuin verojakin.

PwC:n podcast PwC Finland

  • Business

PwC:n podcastissa keskustellaan yritysjohdon agendalla olevista teemoista PwC:n asiantuntijoiden ja vaihtuvien vieraiden kanssa. Aiheemme koskevat niin vastuullista bisnestä, johtamista kuin verojakin.

  Tax-podi: Kuinka verotuksella muutetaan maailmaa?

  Tax-podi: Kuinka verotuksella muutetaan maailmaa?

  Takana on varsin poikkeuksellinen kevät. Mitkä ovat julkisen talouden suurimpia ongelmia ja kuinka ne korjataan? Miten verotuksella voidaan vaikuttaa? Aiheesta keskustelemassa PwC:n veroasiantuntija Juha Laitinen ja Aalto-yliopiston Professor of Practice Timo Viherkenttä.

  • 39 min
  Valtio-omistajan periaatteet vastuullisuudelle

  Valtio-omistajan periaatteet vastuullisuudelle

  Valtioneuvosto antoi Vaurautta vastuullisella omistajuudella -nimisen omistajapoliittisen periaatepäätöksen 8.4.2020. Periaatepäätös pohjaa hallitusohjelmaan, jonka mukaan jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yhtiöiden on huomioitava päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. PwC:n Sirpa Juutinen keskustelee Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosaston osastopäällikön, ylijohtaja Kimmo Viertolan kanssa siitä, mitä periaatepäätös pitää sisällään ja millaista viestiä se välittää.

  • 26 min
  Hallitustyöskentely pandemian aikana

  Hallitustyöskentely pandemian aikana

  COVID-19-pandemian aiheuttama poikkeustila asettaa yritysten hallitukset haasteen eteen. Miten hallituksen työ jatkuu ennennäkemättömän kriisin keskellä? Sirpa Juutinen keskustelee Boardman Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja pitkän linjan hallitusammattilaisen Laura Raition kanssa siitä, mikä on hallituksen rooli poikkeusaikana. Eroaako se normaaliajasta? Entä mitä hallitus voi tästä kaikesta oppia? Kuuntele jakso!

  • 33 min
  Covid-19:n vaikutus yritysten rahoitukseen ja likviditeettiin

  Covid-19:n vaikutus yritysten rahoitukseen ja likviditeettiin

  Suomen hallitus tiedotti perjantaina 20.3.2020 15 miljardin euron tukipaketista koronaviruskriisin kanssa kamppailevien yritysten auttamiseksi. Riittävätkö toimet ja kuinka nopeasti ne auttavat? Entä mitä pitäisi tehdä, että rahoitus saadaan jaettua sitä tarvitseville yrityksille? Näihin kysymyksiin vastaa PwC:n sijoitus- ja rahoitusalan asiantuntija Antti Palkén.

  • 17 min
  Miten kriisissä johdetaan omaa taloa ja autetaan asiakkaita?

  Miten kriisissä johdetaan omaa taloa ja autetaan asiakkaita?

  Koronavirusepidemia koettelee niin yrityksiä ja yksityishenkilöitä kuin maailmantalouttakin. "Toimimalla itse vastuullisesti ja päämäärätietoisesti yritykset voivat auttaa yhteiskuntaa selviytymään globaalista kriisistä. Nyt jos koskaan on yritysten aika elää julistamiensa arvojen kautta", toteaa PwC:n toimitusjohtaja Mikko Nieminen.

  • 19 min
  Sustiskahvit: Miten eläkesijoittamisella muutetaan maailmaa?

  Sustiskahvit: Miten eläkesijoittamisella muutetaan maailmaa?

  Työeläkeyhtiö Varman tulee sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti. Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölän mukaan tähän yhtälöön liittyy olennaisesti myös vastuullisuus. Miten suomalaisten eläkevaroja hoidetaan vastuullisesti ja miten sijoituspäätöksillä vaikutetaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen?

  • 34 min

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To