11 min

Tình phí hay tình cảm là miễn phí‪?‬ Min Easy Leben

    • Relationships

Có bao giờ chúng ta vô tình làm mất lòng ai đó trong quá trình cố gắng để lấy lòng họ không? Các bạn có biết các quy tắc thị trường và các quy chuẩn xã hội là những thứ không nên bị nhầm lẫn với nhau không?
Vậy chúng là gì và làm thế nào để có thể rạch ròi chúng đây?
Lắng nghe podcast tuần này của mình để biết rõ hơn về một vài khái niệm mới nhé

Có bao giờ chúng ta vô tình làm mất lòng ai đó trong quá trình cố gắng để lấy lòng họ không? Các bạn có biết các quy tắc thị trường và các quy chuẩn xã hội là những thứ không nên bị nhầm lẫn với nhau không?
Vậy chúng là gì và làm thế nào để có thể rạch ròi chúng đây?
Lắng nghe podcast tuần này của mình để biết rõ hơn về một vài khái niệm mới nhé

11 min