9 min

Tình yêu, steak và rượu vang Min Easy Leben

    • Relationships

Vì sao chúng ta luôn có những mô típ nhất định và kha khá giống nhau về sự lãng mạn trong tình yêu, nào là steak, rượu vang dưới ánh nến; nào là đi bộ dưới cơn mưa; v.v.
Và điều gì đã làm chúng ta khi nghĩ về sự lãng mạn đều có những chuẩn mực na ná nhau?
Lắng nghe podcast tuần này của mình để biết một trong những lý do cho điều đó.

Vì sao chúng ta luôn có những mô típ nhất định và kha khá giống nhau về sự lãng mạn trong tình yêu, nào là steak, rượu vang dưới ánh nến; nào là đi bộ dưới cơn mưa; v.v.
Và điều gì đã làm chúng ta khi nghĩ về sự lãng mạn đều có những chuẩn mực na ná nhau?
Lắng nghe podcast tuần này của mình để biết một trong những lý do cho điều đó.

9 min