5 min

Tóm Lại Là #43: Hàn Quốc không còn bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời Tóm Lại Là

    • News

Vừa qua, Hàn Quốc đã bỏ quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang ở ngoài trời, giúp hạn chế sự bất tiện cho mọi người. Tuy nhiên, nhiều người dân tỏ ra lo ngại trước sự thay đổi này vì việc đeo khẩu trang đang dần biến thành một biểu tượng thay vì chỉ là một thiết bị y tế.
Văn hóa từng khu vực có ảnh hưởng tới thói quen đeo khẩu trang? Lắng nghe podcast và tìm hiểu nhé!

Vừa qua, Hàn Quốc đã bỏ quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang ở ngoài trời, giúp hạn chế sự bất tiện cho mọi người. Tuy nhiên, nhiều người dân tỏ ra lo ngại trước sự thay đổi này vì việc đeo khẩu trang đang dần biến thành một biểu tượng thay vì chỉ là một thiết bị y tế.
Văn hóa từng khu vực có ảnh hưởng tới thói quen đeo khẩu trang? Lắng nghe podcast và tìm hiểu nhé!

5 min

Top Podcasts In News

The New York Times
NPR
The Daily Wire
Cumulus Podcast Network | Dan Bongino
New York Times Opinion
Crooked Media