7 min

Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu! | Số 149 | Tác giả Như Quỳnh | Giọng đọc Đinh Lan CÂY BÚT TRẺ AUDIO

    • Books

#caybuttre - Cuộc hành trình em chẳng thể vì ai mà dừng bước, đường ta đi giờ chỉ là hai vạch kẻ song song không chung lối. Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu! 

► Tác phẩm:  Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu! 

► Tác giả: Như Quỳnh 

► Giọng đọc: Đinh Lan - https://bom.so/dinh-lan

► Nơi xuất bản:  https://caybuttre.vn/tam-biet-chang-trai-em-da-tung-yeu/

---------------------------------------------------------------------------

❂ Cây Bút Trẻ Audio - Kênh phát thanh chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ ❂

► Nhấn để theo dõi chương trình này: https://bom.to/AGmJL2

► Website Cây Bút Trẻ: http://caybuttre.vn/

► Theo dõi Fanpage chính thức: https://bom.to/fsFUWW

► Tham gia Trại sáng tác Cây Bút Trẻ tại đây: https://www.facebook.com/groups/traisangtaccaybuttre


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/cay-but-tre-audio/message

#caybuttre - Cuộc hành trình em chẳng thể vì ai mà dừng bước, đường ta đi giờ chỉ là hai vạch kẻ song song không chung lối. Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu! 

► Tác phẩm:  Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu! 

► Tác giả: Như Quỳnh 

► Giọng đọc: Đinh Lan - https://bom.so/dinh-lan

► Nơi xuất bản:  https://caybuttre.vn/tam-biet-chang-trai-em-da-tung-yeu/

---------------------------------------------------------------------------

❂ Cây Bút Trẻ Audio - Kênh phát thanh chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ ❂

► Nhấn để theo dõi chương trình này: https://bom.to/AGmJL2

► Website Cây Bút Trẻ: http://caybuttre.vn/

► Theo dõi Fanpage chính thức: https://bom.to/fsFUWW

► Tham gia Trại sáng tác Cây Bút Trẻ tại đây: https://www.facebook.com/groups/traisangtaccaybuttre


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/cay-but-tre-audio/message

7 min