29 episodes

Anh Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên hiện đang sống tại Mỹ, và là một kỹ sư về ngành điện toán. Anh là một tác giả và dịch giả của hơn 20 quyển sách đã được xuất bản ở Việt Nam.

Các tác phẩm của anh viết phần lớn chuyên về đề tài Thiền tập, Tỉnh thức, ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày. Anh cũng thường tham gia vào các sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm thiền tập đến với cộng đồng người Việt trong vùng.

Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

Tỉnh Thức Ứng Dụng Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 4 Ratings

Anh Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên hiện đang sống tại Mỹ, và là một kỹ sư về ngành điện toán. Anh là một tác giả và dịch giả của hơn 20 quyển sách đã được xuất bản ở Việt Nam.

Các tác phẩm của anh viết phần lớn chuyên về đề tài Thiền tập, Tỉnh thức, ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày. Anh cũng thường tham gia vào các sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm thiền tập đến với cộng đồng người Việt trong vùng.

Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  BÀI ĐỌC: Dòng Sông Vẫn Chảy Trôi

  BÀI ĐỌC: Dòng Sông Vẫn Chảy Trôi

  Dòng Sông Vẫn Chảy Trôi. Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên.

  Tác giả đọc.

  ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 6 min
  BÀI NÓI CHUYỆN: TTTP 02 - Con Đường Chuyển Hóa

  BÀI NÓI CHUYỆN: TTTP 02 - Con Đường Chuyển Hóa

  Xem trên youtube với slides

  https://youtu.be/mM58MzRk_io

  Bài chia sẻ 02 "Con đường chuyển hóa"

  Khóa tu "Con đường chuyển hóa". Tháng 3, 2022

  Tại Trung Tâm Thuận Pháp. Houston, Texas.

  • 1 hr 23 min
  BÀI NÓI CHUYỆN: TTTP 01 - Tiến Trình Chuyển Hóa

  BÀI NÓI CHUYỆN: TTTP 01 - Tiến Trình Chuyển Hóa

  Xem trên youtube với slides

  https://youtu.be/kWV4NFRzFjU

  Bài chia sẻ 01 "Tiến trình chuyển hóa" 

  Khóa tu "Con đường chuyển hóa". Tháng 3, 2022

  Tại Trung Tâm Thuận Pháp. Houston, Texas.

  • 1 hr 15 min
  BÀI NÓI CHUYỆN: Âm Thanh của Một Bàn Tay

  BÀI NÓI CHUYỆN: Âm Thanh của Một Bàn Tay

  Xem trên youtube, với những hình tranh vẽ của Thiền Sư Bạch Ẩn.

  https://youtu.be/ZHyZCV47-64  Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên. Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp, Houston, TX.

  • 1 hr
  BÀI ĐỌC: Khi Tôi Cần Bạn Lắng Nghe

  BÀI ĐỌC: Khi Tôi Cần Bạn Lắng Nghe

  Khi tôi cần bạn lắng nghe. Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên.

  Tác giả đọc.

  ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 5 min
  BÀI ĐỌC: Ngoài Hiên Cốc Mây

  BÀI ĐỌC: Ngoài Hiên Cốc Mây

  Ngoài Hiên Cốc Mây

  Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên.

  Tác giả đọc.

  Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 7 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

AmandaNeween ,

Great listen! Highly recommend!

Awesome podcast! Just started listening and am learning a lot! Keep up the great content! Everyone should give this podcast a listen! 👍🏻

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
Hank Smith & John Bytheway
BibleProject
Blaze Podcast Network
Sadie Robertson