45 episodes

Anh Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên hiện đang sống tại Mỹ, và là một kỹ sư về ngành điện toán. Anh là một tác giả và dịch giả của hơn 20 quyển sách đã được xuất bản ở Việt Nam.

Các tác phẩm của anh viết phần lớn chuyên về đề tài Thiền tập, Tỉnh thức, ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày. Anh cũng thường tham gia vào các sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm thiền tập đến với cộng đồng người Việt trong vùng.

Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

Tỉnh Thức Ứng Dụng Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 4 Ratings

Anh Minh Tánh Nguyễn Duy Nhiên hiện đang sống tại Mỹ, và là một kỹ sư về ngành điện toán. Anh là một tác giả và dịch giả của hơn 20 quyển sách đã được xuất bản ở Việt Nam.

Các tác phẩm của anh viết phần lớn chuyên về đề tài Thiền tập, Tỉnh thức, ứng dụng vào trong đời sống hằng ngày. Anh cũng thường tham gia vào các sinh hoạt và chia sẻ kinh nghiệm thiền tập đến với cộng đồng người Việt trong vùng.

Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  NHẠC: 10 - Hãy Yêu Nhau Đi

  NHẠC: 10 - Hãy Yêu Nhau Đi

  CD - Nguyện Lắng Nghe (2008)

  Hãy Yêu Nhau Đi - TCS

  Trình bày NDN và bạn hữu

  ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 2 min
  NHẠC: 01 - Đã Về Đã Tới

  NHẠC: 01 - Đã Về Đã Tới

  CD - Nguyện Lắng Nghe (2008)

  Đã Về Đã Tới - Thơ Nhất Hạnh

  Trình bày NDN và bạn hữu

  ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 2 min
  NHẠC: 02 - Một Lá Ngô Đồng Rơi

  NHẠC: 02 - Một Lá Ngô Đồng Rơi

  CD Nguyện Lắng Nghe (2008)

  Một Lá Ngô Đồng Rơi - Lời Nhất Hạnh

  Trình bày NDN và bạn hữu

  ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 2 min
  NHẠC: 03 - Đây Là Tịnh Độ

  NHẠC: 03 - Đây Là Tịnh Độ

  CD - Nguyện Lắng Nghe (2008)

  Đây Là Tinh Độ - Thơ Nhất Hạnh

  Trình bày NDN và bạn hữu

  ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 2 min
  NHẠC: 04 - Nguyện Lắng Nghe

  NHẠC: 04 - Nguyện Lắng Nghe

  CD - Nguyện Lắng Nghe (2008)

  Nguyện Lắng Nghe - Nhạc Lời Mỹ Hạnh

  Trình bày NDN và bạn hữu

  ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 1 min
  NHẠC: 05 - Hải Đảo Tự Thân

  NHẠC: 05 - Hải Đảo Tự Thân

  CD - Nguyện Lắng Nghe (2008)

  Hải Đảo Tự Thân - Thơ Nhất Hạnh

  Trình bày NDN và bạn hữu

  ► Blogs: http://nguyenduynhien.blogspot.com/

  ► Facebook: https://www.facebook.com/NguyenDuyNhien.NDN

  ► Youtube: https://www.youtube.com/c/minhtanhnguyenduynhien

  • 2 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

AmandaNeween ,

Great listen! Highly recommend!

Awesome podcast! Just started listening and am learning a lot! Keep up the great content! Everyone should give this podcast a listen! 👍🏻

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
Sadie Robertson
Joel Osteen
Hank Smith & John Bytheway
Christianity Today

You Might Also Like