99 episodes

===== Từ ngữ của Đời sống, Tin tốt, Sách Phúc Âm bài hát của Nhóm dân tộc ở Việt Nam =====(Việt Nam, Việt Nam (Hà Nội), Việt (Tonkinese), Phú Thái, Mường, Thổ, Thái, Choang, Tai: Đen (Tai Dam), Tai Đỏ (Tai Daeng), le Tai Trắng (Tai Don), Lào, Bouyei (Giáy), Lu, Lu Mien, Dao (Yao), Nùng, Tày, Gelao, Tiếng Khmer, Tiếng Bahnar, Khmu, Mnông (Bunong), Koho, Stiêng, Bru, Chrau TT, Chru, Cùa (Co, Cor), Katu, Kre, Tahoi (Ta Ơi), Puoc(Kha: Giang), Chăm, Sedang (Xơ Đăng), Hmong, Pa-Hng (Yao: Sanjiang Gaoqi), Rade (Raday), Jarai, Roglai, Chinese (Quan Thoại), Hokkien, Teochew, Hakka, Cantonese, Nin-Nam, Akha, Hà Nhì, Yi Nasu, Lahu)===== "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" of Ethnic Groups in Vietnam =====(Vietnanese, Vietnanese(Hanoi), Vietnamese (Tonkinese), Phu Thai, Muong, Tho, Thai, Zhuang, Tai:Black(Tai Dam), Tai Red(Tai Daeng), le Tai White(Tai Don), Lao, Bouyei(Giay), Lu, Lu Mien, Dao(Yao), Nung, Tay, Gelao, Khmer,  Bahnar, Khmu, Mnong(Bunong), Koho, Stieng, Bru, Chrau TT,  Chru, Cùa(Co, Cor), Katu, Kre, Tahoi(Ta Oi), Puoc(Kha: Jiang), Cham, Sedang(Xo Dang), Hmong, Pa Hng (Yao: Sanjiang Gaoqi), Rade(Raday), Jarai, Roglai, Chinese(Mandarin), Hokkien, Teochew, Hakka, Cantonese, Nin-Nam, Akha, Hà Nhì, Yi Nasu, Lahu)     

Từ ngữ của Đời sống, Tin tốt, Sách Phúc Âm bài hát của Nhóm dân tộc ở Việt Nam/(Words of Life‪,‬ Tze-John Liu

  • Religion & Spirituality

===== Từ ngữ của Đời sống, Tin tốt, Sách Phúc Âm bài hát của Nhóm dân tộc ở Việt Nam =====(Việt Nam, Việt Nam (Hà Nội), Việt (Tonkinese), Phú Thái, Mường, Thổ, Thái, Choang, Tai: Đen (Tai Dam), Tai Đỏ (Tai Daeng), le Tai Trắng (Tai Don), Lào, Bouyei (Giáy), Lu, Lu Mien, Dao (Yao), Nùng, Tày, Gelao, Tiếng Khmer, Tiếng Bahnar, Khmu, Mnông (Bunong), Koho, Stiêng, Bru, Chrau TT, Chru, Cùa (Co, Cor), Katu, Kre, Tahoi (Ta Ơi), Puoc(Kha: Giang), Chăm, Sedang (Xơ Đăng), Hmong, Pa-Hng (Yao: Sanjiang Gaoqi), Rade (Raday), Jarai, Roglai, Chinese (Quan Thoại), Hokkien, Teochew, Hakka, Cantonese, Nin-Nam, Akha, Hà Nhì, Yi Nasu, Lahu)===== "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" of Ethnic Groups in Vietnam =====(Vietnanese, Vietnanese(Hanoi), Vietnamese (Tonkinese), Phu Thai, Muong, Tho, Thai, Zhuang, Tai:Black(Tai Dam), Tai Red(Tai Daeng), le Tai White(Tai Don), Lao, Bouyei(Giay), Lu, Lu Mien, Dao(Yao), Nung, Tay, Gelao, Khmer,  Bahnar, Khmu, Mnong(Bunong), Koho, Stieng, Bru, Chrau TT,  Chru, Cùa(Co, Cor), Katu, Kre, Tahoi(Ta Oi), Puoc(Kha: Jiang), Cham, Sedang(Xo Dang), Hmong, Pa Hng (Yao: Sanjiang Gaoqi), Rade(Raday), Jarai, Roglai, Chinese(Mandarin), Hokkien, Teochew, Hakka, Cantonese, Nin-Nam, Akha, Hà Nhì, Yi Nasu, Lahu)     

  • video
  "Có một khao khát trong trái tim chúng tôi dành cho bạn" - O! Chúa tể.3gp

  "Có một khao khát trong trái tim chúng tôi dành cho bạn" - O! Chúa tể.3gp

  "There is a Longing in Our Hearts for You, O! Lord".3gp

  • 4 min
  • video
  ===== Từ ngữ của Đời sống, Tin tốt, Sách Phúc Âm bài hát của Nhóm dân tộc ở Việt Nam=====

  ===== Từ ngữ của Đời sống, Tin tốt, Sách Phúc Âm bài hát của Nhóm dân tộc ở Việt Nam=====

  ======Words of Life, Good News, Gospel Songs - of Ethnic Groups in Vietnam======//Via Dolorosa.3gp

  • 4 min
  • video
  Christian Tiếng Việt Thánh ca - "Chọn Chúa Giêsu".3gp

  Christian Tiếng Việt Thánh ca - "Chọn Chúa Giêsu".3gp

  Vietnamese Christian Gospel Song.3gp. // [1]."Choose Jesus" - Vietnam Hymn.3gp. // 1 Cô-rinh-tô 15 1 Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, 2 và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô ích. 3 Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; 5 và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 6 Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 7 Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. 8 Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. 9 Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời. 10 Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. 11 Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là điều anh em đã tin.

  • 6 min
  • video
  "Yêsu dang êi inh năm tơ ih" - Tiếng Việt Sách Phúc Âm Bài hát.3gp

  "Yêsu dang êi inh năm tơ ih" - Tiếng Việt Sách Phúc Âm Bài hát.3gp

  Vietnamese Gospel Song.3gp

  • 4 min
  • video
  "Thánh Giá" - Việt Nam Sách Phúc Âm Bài Hát.3gp

  "Thánh Giá" - Việt Nam Sách Phúc Âm Bài Hát.3gp

  "The Cross" - Vietnamese Gospel Song.3gp

  • 4 min
  • video
  Giáo hội Công giáo St. Barbara Việt Giáng sinh Lễ 12-25-2011.3gp

  Giáo hội Công giáo St. Barbara Việt Giáng sinh Lễ 12-25-2011.3gp

  St. Barbara Catholic Church Vietnamese Christmas Mass 12-25-2011.3gp

  • 1 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
AccessMore & Candy Rock
D-Group
Ascension Catholic Faith Formation
Joel Osteen
The Basement