80 episodes

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.
Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.
- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com
- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube
- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast
- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group
- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage
- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

Tự Học Tiếng Nhật Enzuvi Enzuvi.com

  • Education

Enzuvi chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.
Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.
- Web chia sẻ tài liệu: www.enzuvi.com
- Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube
- Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast
- Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group
- Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage
- Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  #79 | 1000 câu Phản xạ giao tiếp N2 | 1000 sentences of N2 communication reflexes | N2コミュニケーション反射神経1000文

  #79 | 1000 câu Phản xạ giao tiếp N2 | 1000 sentences of N2 communication reflexes | N2コミュニケーション反射神経1000文

  #79 | 1000 câu Phản xạ giao tiếp N2 | 1000 sentences of N2 communication reflexes | N2コミュニケーション反射神経1000文

  -------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  Nguồn: https://bit.ly/3R825eC

  -------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Nguồn: https://bit.ly/3R825eC


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 3 hr 37 min
  #78| Phương châm của bạn là gì | 貴方のモットーは何ですか

  #78| Phương châm của bạn là gì | 貴方のモットーは何ですか

  #78| Phương châm của bạn là gì | 貴方のモットーは何ですか

  -------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com  -------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com
  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 46 sec
  #77 | Điểm yếu của bạn là gì | あなたの短所はなんですか

  #77 | Điểm yếu của bạn là gì | あなたの短所はなんですか

  #77 | Điểm yếu của bạn là gì | あなたの短所はなんですか

  -------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  Nguồn: https://bit.ly/3R825eC

  -------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 35 sec
  #76 | Tổng hợp 40 bài tiếng Nhật thông dụng hàng ngày | Summary of 40 common daily Japanese lessons | 40の日常的な日本語レッスンのコレクション

  #76 | Tổng hợp 40 bài tiếng Nhật thông dụng hàng ngày | Summary of 40 common daily Japanese lessons | 40の日常的な日本語レッスンのコレクション

  #76 | Tổng hợp 40 bài tiếng Nhật thông dụng hàng ngày | Summary of 40 common daily Japanese lessons | 40の日常的な日本語レッスンのコレクション

  -------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  Nguồn:

  -------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Source:


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 2 hr 27 min
  #75 | Toàn bộ Ngữ pháp N2 song ngữ | Complete Bilingual N2 Grammar | 完全なバイリンガル N2 文法

  #75 | Toàn bộ Ngữ pháp N2 song ngữ | Complete Bilingual N2 Grammar | 完全なバイリンガル N2 文法

  Toàn bộ Ngữ pháp N2 song ngữ | Complete Bilingual N2 Grammar | 完全なバイリンガル N2 文法

  -------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  Nguồn: https://bit.ly/3R825eC

  -------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  Nguồn: https://bit.ly/3R825eC


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 1 hr 16 min
  #74 | [面接機能] Ưu điểm của bạn là gì | What is your advantage? | 貴方の長所について教えてください

  #74 | [面接機能] Ưu điểm của bạn là gì | What is your advantage? | 貴方の長所について教えてください

  貴方の長所について教えてください | What is your advantage? | Ưu điểm của bạn là gì |

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hãy like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video học tập hữu ích từ kênh.

  - Web chia sẻ tài liệu: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcast: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Group trao đổi học tập: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Page chia sẻ thông tin: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com

  --------------------------------------------------------------------------------

  Please like, subscribe to the channel to receive more useful learning videos from the channel.

  - Web document sharing: www.enzuvi.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  - Youtube: https://bit.ly/enzuvi-youtube

  - Podcasts: https://bit.ly/enzuvi-podcast

  - Study exchange group: https://bit.ly/enzuvi-group

  - Information sharing page: https://bit.ly/enzuvi-fanpage

  - Email: educationvietnamjapan@gmail.com


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/enzuvi/message

  • 29 sec

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Three Percent Chance
The Atlantic
Sony Music Entertainment / Jonathan Van Ness
TED

You Might Also Like

NHK WORLD-JAPAN
YUYU NIHONGO
Tomo
あかね的日本語教室
Hieu Nguyen
Haruka