48 episodes

Vi har som mål å dykke litt dypere i den kristne troslæren og ulike tema knyttet til tro og praksis. Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og at de oldkirkelige bekjennelsene, samt de lutherske bekjennelsene er den riktige tolkningen av disse. På podkasten kan du vente deg bibelundervisning og samtaler om tema som dåp, nattverd, kristne sanger, gudstjenesten, Guds vesen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og mye mer.

Ta vare på troen Norrøna Radio Molde

  • Religion & Spirituality

Vi har som mål å dykke litt dypere i den kristne troslæren og ulike tema knyttet til tro og praksis. Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og at de oldkirkelige bekjennelsene, samt de lutherske bekjennelsene er den riktige tolkningen av disse. På podkasten kan du vente deg bibelundervisning og samtaler om tema som dåp, nattverd, kristne sanger, gudstjenesten, Guds vesen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og mye mer.

  TVPT48 Bibelbruk og bibeltolkning med Eirik-Kornelius Garnes-Lunde

  TVPT48 Bibelbruk og bibeltolkning med Eirik-Kornelius Garnes-Lunde

  På kjøkkenet til Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, prest i Messiaskirken, snakker vi om hvorfor det er så mange ulike tolkninger av bibelen, og hva som er rett og god bibelbruk.

  • 33 min
  TVPT47 Advent, faste og tradisjoner med Harald Kaasa Hammer

  TVPT47 Advent, faste og tradisjoner med Harald Kaasa Hammer

  Harald Kaasa Hammer gir oss noen ting å tenke på før adventstiden begynner

  • 29 min
  TVPT46 Bilder på dåpen i Det gamle testamente

  TVPT46 Bilder på dåpen i Det gamle testamente

  Sakarias Ingolfsson snakker om bilder på dåpen i det gamle testamente.

  • 26 min
  TVPT45 Philipp Melanchthon

  TVPT45 Philipp Melanchthon

  Vi snakker med Ragnar Andersen om Philipp Melanchthon og hans innflytelse under reformasjonen

  • 36 min
  TVPT44 Ingen vei tilbake for reformasjonen

  TVPT44 Ingen vei tilbake for reformasjonen

  Oddvar Johan Jensen er gjest i dagens program, når vi snakker om Luther og reformasjonen fra riksdagen i Augsburg 1530 til Luthers død i 1546

  • 46 min
  TVPT43 Den lutherske kirke blir samlet

  TVPT43 Den lutherske kirke blir samlet

  Vi snakker med Oddvar Johan Jensen om Martin Luthers liv og virke fra ekskommunikasjon (1521) til riksdagen i Augsburg (1523)

  • 36 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
D-Group
AccessMore
Christianity Today
Hank Smith & John Bytheway
Sadie Robertson