32 episodes

Witam Ciebie w Podcaście "Od Talentu do Spełnienia"
Rozmawiamy tutaj ekspercko na temat Testu Gallupa Clifton StrengthsFinder ™ i wszystkich istniejących na świecie narzędzi, które mogą Ci pomóc odkryć Twoją naturalną moc, czyli Twoje talenty.
Będziemy rozmawiać o wartościach, marzeniach oraz wszystkim to co się składa na Formułę Geniuszu™ i co prowadzi do Twojego Spełniania.

Wierzę, że od Spełnienia się wszystko zaczyna - sukces, dobra materialne są efektem ubocznym Spełnienia. Tego też Tobie życzę, bo wiem że każdy z nas tego w głębi serca pragnie.

Do usłyszenia i może zobaczenia ;)

Z Miłością,
Taisja Laudy

Https://www.taisjalaudy.com

TAISJA LAUDY Podcast Taisja Laudy

  • Self-Improvement

Witam Ciebie w Podcaście "Od Talentu do Spełnienia"
Rozmawiamy tutaj ekspercko na temat Testu Gallupa Clifton StrengthsFinder ™ i wszystkich istniejących na świecie narzędzi, które mogą Ci pomóc odkryć Twoją naturalną moc, czyli Twoje talenty.
Będziemy rozmawiać o wartościach, marzeniach oraz wszystkim to co się składa na Formułę Geniuszu™ i co prowadzi do Twojego Spełniania.

Wierzę, że od Spełnienia się wszystko zaczyna - sukces, dobra materialne są efektem ubocznym Spełnienia. Tego też Tobie życzę, bo wiem że każdy z nas tego w głębi serca pragnie.

Do usłyszenia i może zobaczenia ;)

Z Miłością,
Taisja Laudy

Https://www.taisjalaudy.com

  Talent Dyscyplina (Discipline) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Dyscyplina (Discipline) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Dyscyplina (Discipline) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Witaj, dzisiaj przedstawiam Tobie Talent Dyscyplina z domeny wykonywania.

  Są to osoby, które czerpią radość z rutyny i struktury. Ich świat najlepiej opisuje porządek, który tworzą sami. Są efektywne w zarządzaniu ograniczonymi zasobami. Będą planować z wyprzedzeniem i podążać za tym planem.

  Dyscyplina wnosi: precyzję i zorientowanie na detale.
  Dyscyplina pragnie: ustrukturyzowanego i zorganizowanego otoczenia.
  Dyscyplina kocha: rzeczy, które są zorganizowane i uporządkowane.
  Dyscyplina nie znosi: chaosu i zamieszania, działania na wyczucie.
  Dyscyplina musi uważać na: stawianie oporu zmianom.

  Jeżeli chcesz odkryć i rozwinąć swoje Talenty dołącz do jedynego w swoim rodzaju Warsztatu "Twoja Naturalna Moc": https://www.taisjalaudy.com/twoja-naturalana-moc

  • 8 min
  Talent Analityk (Analitical) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Analityk (Analitical) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Analityk (Analitical) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Witaj, dzisiaj przedstawiam Tobie Talent Ukierunkowanie z domeny strategicznej.

  Osoby o tym talencie poszukują przyczyn i powodów. Mają zdolność do brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogłyby wpłynąć na daną sytuację. Są to osoby, które zachowują logiczną i obiektywną postawę. Będą doszukiwać się uproszczeń w gąszczu zawiłości.

  Analityk wnosi: beznamiętne podejście do kwestii emocjonalnych.
  Analityk pragnie: czasu do namysłu.
  Analityk kocha: dane i fakty.
  Analityk nie znosi: rzeczy, które nie są lub nie mogą być udowodnione.
  Analityk musi uważać na: obezwładnienie przez nadmierną analizę.

  Jeżeli chcesz odkryć i rozwinąć swoje Talenty dołącz do jedynego w swoim rodzaju Warsztatu "Twoja Naturalna Moc": https://www.taisjalaudy.com/twoja-naturalana-moc

  • 8 min
  Talent Ukierunkowanie (Focus) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Ukierunkowanie (Focus) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Ukierunkowanie (Focus) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Witaj, dzisiaj przedstawiam Tobie Talent Ukierunkowanie z domeny wykonywania.

  Osoby o tym talencie mają pewne, istotne wartości, które są niezmienne. Z tych wartości wyłania się zdefiniowany cel ich życia. Są gorliwe i bezkompromisowe w kwestii swoich wartości. Będą poświęcać się dla rzeczy, które są ważne.

  Ukierunkowanie wnosi: przejrzystość poprzez koncentrację i ukierunkowanie.
  Ukierunkowanie pragnie: określonego celu, który pomoże im ustanowić priorytety.
  Ukierunkowanie kocha: zaczynać myśląc jednocześnie o końcu.
  Ukierunkowanie nie znosi: zbaczania z tematu.
  Ukierunkowanie musi uważać na: aby poprzez dużą koncentrację na cel nie stracić radości z podróży oraz podobnie jak u talentu Osiąganie, żeby cel nie stał się ważniejszy niż ludzie.

  Jeżeli chcesz odkryć i rozwinąć swoje Talenty dołącz do jedynego w swoim rodzaju Warsztatu "Twoja Naturalna Moc": https://www.taisjalaudy.com/twoja-naturalana-moc

  • 10 min
  Talent Bezstronność (Consistency) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Bezstronność (Consistency) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Bezstronność (Consistency) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Witaj, dzisiaj przedstawiam Tobie Talent z domeny wykonywania.

  Osoby o tym talencie nie tolerują nierówności. Dążą do traktowania wszystkich jednakowo tworząc jasne reguły i stosując się do nich. Osoby z tym talentem są bardziej zainteresowane potrzebami grupy niż indywidualnymi pragnieniami. Będą redukować rozbieżność i wzmacniać jednolitość.

  Bezstronność wnosi: zasady i reguły, które propagują kulturową przewidywalność.
  Bezstronność pragnie: standardowych procedur działania.
  Bezstronność kocha: wykonywać rzeczy w dokładnie taki sam sposób.
  Bezstronność nie znosi: zbędnego dostosowywania.
  Bezstronność musi uważać na: żeby zasady nie brały góry nad relacjami i wynikami.

  Jeżeli chcesz odkryć i rozwinąć swoje Talenty dołącz do jedynego w swoim rodzaju Warsztatu "Twoja Naturalna Moc": https://www.taisjalaudy.com/twoja-naturalana-moc

  • 9 min
  Talent Poważanie (Significance) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Poważanie (Significance) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Poważanie (Significance) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Witaj, dzisiaj przedsytawiam Tobie Talent z domeny wywierania wpływu.

  Osoby o tym talencie chcą być kimś ważnym w oczach innych. Dążą do niezależności i bycia rozpoznawanym. Osoba z tym talentem jest osobą, która chce być postrzegana jako znacząca by móc dokonywać znaczących rzeczy. Będą zmotywowani pod wpływem postrzegania innych.

  Poważanie wnosi: pragnienie dążenia do czegoś więcej.
  Poważanie kocha: przebywać z ludźmi odnoszącymi sukcesy.
  Poważanie nie znosi: bycia niewidzialnym lub ignorowanym przez innych.
  Poważanie musi uważać na: aby potrzeba uznania nie stała się czymś ważniejszym niż to co robią i ludzie, którzy ich otaczają.

  Jeżeli chcesz odkryć i rozwinąć swoje Talenty dołącz do jedynego w swoim rodzaju Warsztatu "Twoja Naturalna Moc": https://www.taisjalaudy.com/twoja-naturalana-moc

  • 8 min
  Talent Komunikatywność (Communication) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Komunikatywność (Communication) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Talent Komunikatywność (Communication) - Test GALLUPa, Clifton StrengthsFinder 2.0

  Witaj, dzisiaj przedsytawiam Tobie Talent z domeny wywierania wpływu.

  Osoby o tym talencie mają pewne, istotne wartości, które są niezmienne. Z tych wartości wyłania się zdefiniowany cel ich życia. Są gorliwe i bezkompromisowe w kwestii swoich wartości. Będą poświęcać się dla rzeczy, które są ważne.

  Pryncypialność wnosi: stabilność, przejrzystość i przekonanie o wartościach.
  Pryncypialność pragnie: powodu lub celu, dla którego żyją.
  Pryncypialność kocha: altruizm.
  Pryncypialność nie znosi: wszystkiego, co nie zgadza się z ich systemem wartości.
  Pryncypialność musi uważać na: mocne przywiązywanie do własnych przyzwyczajeń.

  Jeżeli chcesz odkryć i rozwinąć swoje Talenty dołącz do jedynego w swoim rodzaju Warsztatu "Twoja Naturalna Moc": https://www.taisjalaudy.com/twoja-naturalana-moc

  • 8 min

Top Podcasts In Self-Improvement