6 episodes

E manaomia le talanoaina o afaaina o le soifua maloloina o tina, ina ia faaleleia ai soifua o tina ma tamaitai faapea le atunuu lautele. O lenei talanoaga, o le a taumafai e uuna’i malosi ina ia talanoaina mataupu ma’ale’ale faa le soifua maloloina, mai ia i latou ua toe manuia mai faapea i latou ua iai tomai faapitoa e taliina fesili tugā, ina ia fesoasoani ai i tinā ma tamaitai ina ia faia ni a latou faaiuga manino/malamalama lelei e uiga i o latou soifua maloloina.

Talanoa i le afaina o le soifua maloloina o tina Samoa Faculty of Health Science - National University of Samoa

  • Health & Fitness

E manaomia le talanoaina o afaaina o le soifua maloloina o tina, ina ia faaleleia ai soifua o tina ma tamaitai faapea le atunuu lautele. O lenei talanoaga, o le a taumafai e uuna’i malosi ina ia talanoaina mataupu ma’ale’ale faa le soifua maloloina, mai ia i latou ua toe manuia mai faapea i latou ua iai tomai faapitoa e taliina fesili tugā, ina ia fesoasoani ai i tinā ma tamaitai ina ia faia ni a latou faaiuga manino/malamalama lelei e uiga i o latou soifua maloloina.

  Episode 4: How is breast cancer treated? E faafefea ona togafitia le kanesa o le susu?

  Episode 4: How is breast cancer treated? E faafefea ona togafitia le kanesa o le susu?

  I lenei vaega, o le susuga ile foma’i o le a ia tali atu ini fesili o loo mulimuli mai –ina ua silafia ua maua se isi ile kanesa o le susu, o a ni togafitiga mo oe? E maua iinei poo atunuu i fafo?


  Background Music – Winter Walk by Podington Bear

  • 9 min
  Episode 3: How is breast cancer detected? E faafefea ona iloa ua maua se tasi ile kanesa o le susu?

  Episode 3: How is breast cancer detected? E faafefea ona iloa ua maua se tasi ile kanesa o le susu?

  I lenei vaega, o le a saunoa atu ai le tausisoifua e tali atu i fesili o loo mulimuli mai –e faafefea ona ona iloa ua maua ma aafia se tasi ile kanesa o le susu ma e faafefea ona faatino le faiga o le su’esu’eina e oe lava ia o ou susu ile fale?


  Background Music – Tumbledown by Podington Bear

  • 29 min
  Episode 2: What is breast cancer and how does it affect the body? O le a lea mea o le Kanesa o le Susu ma e faafefea ona āfaina ai le tino?

  Episode 2: What is breast cancer and how does it affect the body? O le a lea mea o le Kanesa o le Susu ma e faafefea ona āfaina ai le tino?

  I lenei vaega, o le a saunoa ai se foma’i e tali atu ini fesili o loo mulimuli mai – o le a le kanesa o le susu?


  Background Music – Cloudbank by Podington Bear

  • 6 min
  Episode 1: Surviving Breast Cancer! Toe soifua manuia mai le Kanesa o le Susu!

  Episode 1: Surviving Breast Cancer! Toe soifua manuia mai le Kanesa o le Susu!

  I lenei vaega o le talanoaga, o le a faasoa mai ai se tala a se tasi o tinā ua toe soifua manuia mai ile Kanesa o le Susu. O mea moni na tutupu, o faigatā ma le toe manumalo mai lenei gasegase faigata, o ni togafitiga sa faia mo ia ma e faafefea ona aafia ai lona soifua, o lona aiga ma lona faasinomaga o ia o se tinā.


  Background Music – Sanctuary by Podington Bear

  • 18 min
  English Trailer: Talking about breast cancer

  English Trailer: Talking about breast cancer

  Women’s Health issues need to be discussed, to improve the lives of women and girls and the community as a whole. This podcast series will tackle hard to talk about, sensitive health issues, with survivors and expert practitioners answering the tough questions, to help women and girls make informed decisions regarding their health.


  Music by Podington Bear (Light Touch) - Attribution-NonCommercial 3.0 International License.


  Image by KTF


   

  • 1 min
  Samoan Trailer: Talanoaga e uiga i le Kanesa o le Susu

  Samoan Trailer: Talanoaga e uiga i le Kanesa o le Susu

  I lenei vaega, “Talanoaga e uiga i Soifua Maloloina o tina i Samoa, o le a una’i malosi ai le talanoaina o le Kanesa o le Susu. O e silafia o le kanesa o le susu, o le tasi lea o kanesa taatele i tina o Samoa? O le vave ona iloa ua e maua i auga, o le maualuga foi lena o le avanoa e togafitia lelei ai le kanesa ma o le a soifua manuia ai lea tina.


  Music by Podington Bear (Light Touch) - Attribution-NonCommercial 3.0 International License.


  Image by KTF

  • 2 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Scicomm Media
Jay Shetty
Scicomm Media
Slumber Studios
Ten Percent Happier