1 hr 10 min

TalkShodPlus | تاک شد پلاس، اپیزود هفتم: چالش‌های کارآفرینی در ایرا‪ن‬ Talkshod telepodcast ( تله پادکست تاک شد )

    • Marketing

به بهانهٔ خبر تعطیلی کارخانهٔ نوآوری!کارخانهٔ نوآوری تعطیل می‌شود؟مدتی است که خبر تعطیلی کارخانهٔ نوآوری آزادی و حواشی مربوط به آن سایهٔ ناامیدی بر سر افراد شاغل در اکوسیستم مارکتینگ انداخته است و به همین بهانه در اپیزود هفتم تاک شد پلاس به سراغ یکی از پرچالش‌ترین کارها در ایران رفته‌ایم، کارآفرینی.مهمان این اپیزود آقای امیرمیثم گیاهی، کارآفرین و مؤسس و بنیان‌گذار گارانتی آروند از تجربه‌های خود در مورد کارآفرینی و مشکلات آن در ایران می‌گوید. تجربه‌هایی ارزشمند و گران‌بها که ممکن است زندگی هر کارآفرینی را تحت‌تأثیر قرار دهد، طوری که آقای گیاهی می‌گوید:‌ «برای پاره‌ای از توضیحات رفتیم و ۱۸ ماه بعد اومدیم.»در این اپیزود در مورد چه چیزهایی صحبت می‌کنیم؟ قصهٔ سلطان موبایل از زبان آقای گیاهی خبر بسته شدن کارخانهٔ نوآوری کارآفرین کیه؟ چگونه در ایران کارآفرینی کنیم؟  به خاطر پول هر کاری نکن. پول نتیجهٔ کارآفرینی است نه هدف اصلی آن. آینده کارآفرینی ایران از زبان آقای گیاهی‌سایت تاک شد https://www.talkshod.com  میزبان: حمید احمدیمهمان: امیرمیثم گیاهیبه کوشش آژانس دیجیتال مارکتینگ دیزوندر پادکست تاک‌شد، در مورد چیزهایی صحبت می‌کنیم که زیاد ازشون می‌شنویم ولی چیز زیادی ازش نمی‌دونیم. تجربه‌های یک پروداکت منیجر، CRM و تجربهٔ مشتری موضوعات قسمت‌های قبلی تاک شد پلاس بود و اگر دوست داشتید می‌توانید این قسمت‌ها را هم گوش کنید.تاک شد پلاس را از طریق لینک زیر دنبال کنید: https://zil.ink/talkshod

به بهانهٔ خبر تعطیلی کارخانهٔ نوآوری!کارخانهٔ نوآوری تعطیل می‌شود؟مدتی است که خبر تعطیلی کارخانهٔ نوآوری آزادی و حواشی مربوط به آن سایهٔ ناامیدی بر سر افراد شاغل در اکوسیستم مارکتینگ انداخته است و به همین بهانه در اپیزود هفتم تاک شد پلاس به سراغ یکی از پرچالش‌ترین کارها در ایران رفته‌ایم، کارآفرینی.مهمان این اپیزود آقای امیرمیثم گیاهی، کارآفرین و مؤسس و بنیان‌گذار گارانتی آروند از تجربه‌های خود در مورد کارآفرینی و مشکلات آن در ایران می‌گوید. تجربه‌هایی ارزشمند و گران‌بها که ممکن است زندگی هر کارآفرینی را تحت‌تأثیر قرار دهد، طوری که آقای گیاهی می‌گوید:‌ «برای پاره‌ای از توضیحات رفتیم و ۱۸ ماه بعد اومدیم.»در این اپیزود در مورد چه چیزهایی صحبت می‌کنیم؟ قصهٔ سلطان موبایل از زبان آقای گیاهی خبر بسته شدن کارخانهٔ نوآوری کارآفرین کیه؟ چگونه در ایران کارآفرینی کنیم؟  به خاطر پول هر کاری نکن. پول نتیجهٔ کارآفرینی است نه هدف اصلی آن. آینده کارآفرینی ایران از زبان آقای گیاهی‌سایت تاک شد https://www.talkshod.com  میزبان: حمید احمدیمهمان: امیرمیثم گیاهیبه کوشش آژانس دیجیتال مارکتینگ دیزوندر پادکست تاک‌شد، در مورد چیزهایی صحبت می‌کنیم که زیاد ازشون می‌شنویم ولی چیز زیادی ازش نمی‌دونیم. تجربه‌های یک پروداکت منیجر، CRM و تجربهٔ مشتری موضوعات قسمت‌های قبلی تاک شد پلاس بود و اگر دوست داشتید می‌توانید این قسمت‌ها را هم گوش کنید.تاک شد پلاس را از طریق لینک زیر دنبال کنید: https://zil.ink/talkshod

1 hr 10 min