6 episodes

Tea Talk er en række samtaler, der udfordrer den dominerende diskurs om, hvorfor der ikke er flere kvinder på toplederposter.

Podcasten skal primært berige kvinder – men også gerne mænd og organisationer - med en ny diskurs, som er mere eksistensfilosofisk baseret, og som ændrer vores perspektiv på køn, karriere og det meningsfulde arbejdsliv. Jeg håber, at podcasten kan hjælpe med at vikle os kvinder – og måske også organisationer - ud af det ”spind”, som den aktuelle retorik om kønsdiversitet repræsenterer, fordi den låser os fast i en opfattelse af, hvilke handlinger, der skal til, men som desværre indtil nu ikke har ændret nævneværdigt på statistikkerne for antallet af kvinder i topledelser.

TEA TALK med Louise Rygaard Louise Rygaard

  • Business

Tea Talk er en række samtaler, der udfordrer den dominerende diskurs om, hvorfor der ikke er flere kvinder på toplederposter.

Podcasten skal primært berige kvinder – men også gerne mænd og organisationer - med en ny diskurs, som er mere eksistensfilosofisk baseret, og som ændrer vores perspektiv på køn, karriere og det meningsfulde arbejdsliv. Jeg håber, at podcasten kan hjælpe med at vikle os kvinder – og måske også organisationer - ud af det ”spind”, som den aktuelle retorik om kønsdiversitet repræsenterer, fordi den låser os fast i en opfattelse af, hvilke handlinger, der skal til, men som desværre indtil nu ikke har ændret nævneværdigt på statistikkerne for antallet af kvinder i topledelser.

  TEA TALK med Pernille Erenbjerg og Thomas Thune Andersen (Boglancering: Dronningens nye klæder)

  TEA TALK med Pernille Erenbjerg og Thomas Thune Andersen (Boglancering: Dronningens nye klæder)

  Thomas Thune Andersen, kendt som bestyrelsesformand i Ørsted, og Pernille Erenbjerg, tidl. group CEO ved TDC og erfaren bestyrelseskvinde, er i studiet til et interview om deres nye bog ”Dronningens nye klæder”, der udkom den 15. august 2019.
  Danmark er blevet overhalet indenom af udlandet ift. diversitetsagendaen. På trods af danske virksomheders mange initiativer for at fremme flere kvinder i ledelse udebliver resultaterne. Få Thomas og Pernilles bud på, hvad der skal til for det lykkes og lyt til deres erfaringer med konkrete initiativer fra en lang leder- og bestyrelseskarriere.

  • 50 min
  TEA TALK med lektor og teolog Camilla Sløk

  TEA TALK med lektor og teolog Camilla Sløk

  Skyld og ansvar er centrale begreber, der beskriver de mange dilemmaer, som ledere befinder sig hele tiden. Og hvordan finder man som leder og menneske sit ”ståsted” i det? I denne femte TEA TALK med Camilla Sløk, taler vi blandt anden om:

  1.Som leder: Hvad har jeg ansvar for, og hvad er jeg skyld i?

  2.Hvordan kan ledere håndtere forventningen om ufejlbarlighed i en nulfejlskultur? Og hvad kan ledere gøre ”when the s**t hits the fan”?

  3.Hvordan kan man som leder håndtere et ansvar, som man enten ikke har ressourcer eller kompetence til?

  4.Etik i lederskabet i en performancedrevet, maskulin kultur

  5.Det feminine lederskab - hvor grænsen for omsorgen for medarbejderne?

  Vært: Louise Rygaard

  • 38 min
  TEA TALK med Sociolog Emilia Van Hauen

  TEA TALK med Sociolog Emilia Van Hauen

  Emilia Van Hauen er en af de mest kendte og citerede sociologer i Danmark. Sammen med Emilia sætter jeg fokus på manglen på kvinder i topledelser fra en ny vinkel, som ikke handler om det kønnede talent men om et forældet og rigidt karrieresystem. Vi taler blandt andet om:

  1. Udfordringerne for kvinder i forhold til at nå til tops i et ensporet karrieresystem, som karakteriserer moderne organisationers mindset for talentudvikling i dag

  2. Det sociale køn, og hvordan ændrede kønsopfattelser, herunder ændrede forventningerne til mænd og kvinder, har indflydelse på den nye generations karriereønsker og opfattelsen af det gode arbejdsliv

  3. Kønskampen anno 2019

  4. Det flydende køn, der ændrer diskursen om ledelsesværdier fra at være domineret af forventninger til lederen baseret på lederens køn til at handle om mennesket bag

  Vært: Louise Rygaard

  • 34 min
  TEA TALK med PhD & Grundtvigforsker Uffe Jonas

  TEA TALK med PhD & Grundtvigforsker Uffe Jonas

  Kan vi bruge Grundtvigs tanker om livet og samfundets organisering til at diskutere ledelse og køn i det moderne samfund? I denne Tea Talk med Uffe Jonas, PhD og Grundtvigforsker, får du en ny og anderledes vinkel på ligestillingsdebatten i dansk erhvervsliv, blandt andet:
  1. Kønnenes forskellighed baseret på Grundtvigs menneskesyn

  2. Hvordan kan vi trække tråde fra Grundtvigs tanker om det psykologiske køn til nutidens kønsopfattelser

  3. Kønnenes rolle i samfundet på Grundtvigs tid og i dag, og som gør at mændene har magten i organisationer

  4. Hvordan kan Grundtvigs tanker om menneskelivet forklare kvinders valg og fravalg af toplederkarriere

  5. Hvilke kvaliteter kan kvinderne tilføre den moderne organisation, hvis de når til tops

  6. Konsekvenserne af den maskuline umusikalitet, som præger måde organisationer ledes på dag

  7. Hvad er nøglen til det meningsfulde arbejdsliv og hvad var Grundtvigs tanker om worklife balance

  Vært: Louise Rygaard

  • 26 min
  TEA TALK med Sognepræst Kathrine Lilleør

  TEA TALK med Sognepræst Kathrine Lilleør

  Ligestillingsdebatten skal holdes i gang, og fordomme om køn skal kontinuerligt udfordres. I denne Tea Talk giver Sognepræst og debattør Kathrine Lilleør sit indspark til ligestillingsdebatten i dansk erhvervsliv. Vi taler om:
  1. Hvad det er for noget med ”det maskuline og feminine”

  2. Hvordan kønsopfattelser i den tid, vi lever i, fortsat giver sig til udtryk i undertrykkelse af kvinder

  3. Kønsfordomme i ledelse: Hvad er det for noget med køn, herunder dyrkelsen af det maskuline som et udtryk for magt og kraft?

  4. Kønsfordomme i ledelse: Hvordan undgår karrierekvinder at blive opfattet som kønsforrædere?

  5. Omkostninger forbundet med at være topleder, og hvad kønnet betyder for kvinders vej og lyst til en toplederpost?

  6. Konsekvenserne af et kønsopdelt omklædningsrum i topledelsen af dansk erhvervsliv

  Vært: Louise Rygaard

  • 37 min
  TEA TALK med Magtens Stemmer

  TEA TALK med Magtens Stemmer

  Anton Larsen og Christoph Ellersgaard, adjunkter på CBS, har i 10 år forsket i Danmarks magtelite. De har stor indsigt i, hvordan magtspillet i erhvervslivets top fungerer, og hvem der har adgang til erhvervslivets inderkreds. Anton og Christoph blandt andet svare på aktuelle spørgsmål i samfundsdebatten som:

  1. Hvilke kriterier er afgørende for at nå til tops og i det lys: Hvorfor er det sværere at blive topleder som kvinde?
  2. Eksisterer glasloftet – eller er er det fordi, rekrutteringsgrundlaget blandt kvindelige kandidater ikke er stort nok?
  3. Er bestyrelser og topledere professionelle nok, når de rekrutterer til topposter?
  4. Hvad er konsekvensen af den manglende diversitet i embedsværket og erhvervslivets top?
  5. Tager danske bestyrelser og topledelser ansvar for at skabe rammerne for større kønsdiversitet - eller er det mere ord end handling?
  6. Er det uretfærdigt, hvem der når til tops i organisationer? Anton og Christoph giver konkrete bud på, hvad der skal til skabe rammerne for større retfærdighed, når de tænker ud af boksen og udfordrer talent- og karrierebegrebet, som det udfolder sig i organisationer anno 2019
  7. Hvad kan kvinderne selv gøre - og hvordan finder de deres ståsted i denne uretfærdighed?

  Vært: Louise Rygaard

  https://www.theturn.dk/

  • 44 min

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To