57 episodes

Podcast o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Skupiamy się na tym jak Tech Writer może wpasować się w środowisko programistów zarówno pod kątem sposobu pracy jak i używanych technologii, narzędzi i rozwiązań. Staramy się też pokazać, że praca Tech Writera może być ciekawa i rozwijająca pod kątem umiejętności technicznych.

Tech Writer koduje Doc Developer

  • Technology

Podcast o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Skupiamy się na tym jak Tech Writer może wpasować się w środowisko programistów zarówno pod kątem sposobu pracy jak i używanych technologii, narzędzi i rozwiązań. Staramy się też pokazać, że praca Tech Writera może być ciekawa i rozwijająca pod kątem umiejętności technicznych.

  #57 Tech Writer zostaje Prompt Engineerem, czyli nowa potencjalna ścieżka kariery dla technoskryby

  #57 Tech Writer zostaje Prompt Engineerem, czyli nowa potencjalna ścieżka kariery dla technoskryby

  Prompt Engineer to nowa rola, która pojawiła się w związku z galopującym rozwojem sztucznej inteligencji opartej o large language models (LLM). W dużym skrócie, osoba na tym stanowisku zajmuje się generowaniem zapytań (promptów) dla AI, w taki sposób, żeby były one jak najbardziej optymalne i skuteczne. W pracy Prompt Engineera ważna jest bardzo dobra znajomość języka, wiedza na temat działania algorytmów AI oraz pewien zestaw tzw. kompetencji miękkich.

  Wydaje się, że ze względu na swoje umiejętności i doświadczenie, Tech Writer jest dobrym kandydatem na to nowe stanowisko. W naszej rozmowie staramy się ustalić czy takie założenie jest uzasadnione i czy zostanie Prompt Engineerem to potencjalna ścieżka kariery dla technoskryby.

  Dźwięki wykorzystane w audycji pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

  Informacje dodatkowe:


  "Prompt Engineering", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Prompt_engineering
  "Large language model (LLM)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model
  Oferta pracy "Prompt Engineer & Librarian": https://www.linkedin.com/jobs/view/3696512483/?eBP=JOB_SEARCH_ORGANIC&refId=4oyL2%2F11R2E5IHbEPcBQig%3D%3D&trackingId=lwW9sbSFJQjRTdjpdk86pQ%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
  "Six skills you need to become an AI prompt engineer", ZDNet: https://www.zdnet.com/article/six-skills-you-need-to-become-an-ai-prompt-engineer/
  "The Hot New Job That Pays Six Figures: AI Prompt Engineering", Forbes: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/05/11/the-hot-new-job-that-pays-six-figures-ai-prompt-engineering/?sh=5996f037d7fa
  Langchain: https://github.com/langchain-ai/langchain
  "Why You Shouldn't Be Writing A New Prompt Every Time", Lance Cummings: https://www.isophist.com/p/why-you-shouldnt-be-writing-a-new
  Profil Lance'a Cummingsa na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lance-cummings-phd/
  "Prompt Engineering Guide": https://www.promptingguide.ai/

  • 42 min
  #56 Tech Writer robi inżynierię oprogramowania, czyli dobre praktyki prosto od Google

  #56 Tech Writer robi inżynierię oprogramowania, czyli dobre praktyki prosto od Google

  Inżynieria oprogramowania to coś więcej niż programowanie. To tworzenie kodu z myślą o jego utrzymaniu w kontekście czasu, zasobów i skali. Taka szersza perspektywa wymusza na nas stosowanie pewnych zachowań, procesów i narzędzi.

  Firma Google stworzyła praktyczny przewodnik opisujący te zagadnienia, który według nas jest wartościową lekturą dla osób pracujących w branży wytwarzania oprogramowania. Rozmawiamy o tym co znajdziecie w książce "Software Engineering at Google", które fragmenty były dla nas najciekawsze i jakie przemyślenia mieliśmy po jej przeczytaniu.

  Dźwięki wykorzystane w audycji pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

  Informacje dodatkowe:


  "Software Engineering at Google", Titus Winters, Tom Manshreck, Hyrum Wright: https://www.oreilly.com/library/view/software-engineering-at/9781492082781/
  Hyrum's Law: https://www.hyrumslaw.com/
  "Bus factor", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_factor
  "POIT #203: Kariera pokolenia Z w branży IT", Porozmawiajmy o IT: https://porozmawiajmyoit.pl/poit-203-kariera-pokolenia-z-w-branzy-it/
  "Shift-left testing, czyli wczesne testowanie": https://testerzy.pl/baza-wiedzy/shift-left-testing-czyli-wczesne-testowanie
  "Code review", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_review
  "Tech Writer koduje w Pythonie. Przewodnik szybkiego startu", Michał Skowron: https://techwriterkoduje.pl/python/teoria
  "Guard Clause": https://deviq.com/design-patterns/guard-clause

  • 51 min
  #55 Tech Writer ocenia dojrzałość dokumentacji, czyli technologiczne marzenia kontra rzeczywistość

  #55 Tech Writer ocenia dojrzałość dokumentacji, czyli technologiczne marzenia kontra rzeczywistość

  Warto mieć plany i marzenia, szczególnie w kwestii wdrażania usprawnień w swojej pracy. Jako Tech Writerzy często snujemy wizje wykorzystania wspaniałych nowych technologii, które są na topie do przesunięcia naszego procesu tworzenia dokumentacji na wyższy poziom. Często jednak zapominamy o podstawach, bez których takie śmiałe wizje nie mają szansy powodzenia.

  Zanim zaczniemy rewolucję, powinniśmy przyjrzeć się temu jak się sprawy mają w naszej organizacji. Tutaj przychodzi nam z pomocą model oceny dojrzałości (maturity model), dzięki któremu dowiemy się na jakim etapie rozwoju jest nasza dokumentacja. Dopiero po zrobieniu takiego "rachunku sumienia" będziemy mogli wykonać kolejny krok w postaci planowania usprawnień.

  Rozmawiamy o przykładowym maturity modelu dla dokumentacji, zastanawiamy się co można zrobić, żeby przejść na wyższe poziomy, subiektywnie oceniamy innych i teoretyzujemy na temat przyszłości.

  Dźwięki wykorzystane w audycji pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

  Informacje dodatkowe:


  Konferencja soap!: https://soapconf.com/
  Etteplan: https://www.etteplan.com/pl
  "Maturity model", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Maturity_model
  "What is ContentOps", Heretto: https://heretto.com/blog/what-is-contentops/
  "Content strategy", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_strategy
  "Generative artificial intelligence", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_artificial_intelligence
  "Help authoring tool (HAT)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Help_authoring_tool
  "Darwin Information Typing Architecture (DITA)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Information_Typing_Architecture
  "Component Content Management System (CCMS)", Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Component_content_management_system
  "About pull requests", GitHub : https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests
  "Docs as Code", Write the Docs: https://www.writethedocs.org/guide/docs-as-code/
  "Lint (software)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lint_(software)
  GitHub Copilot: https://github.com/features/copilot
  "Style guide", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Style_guide
  Acrolinx: https://www.acrolinx.com/
  Schematron: https://www.schematron.com/
  Oxygen XML: https://www.oxygenxml.com/
  Visual Studio Code (VS Code): https://code.visualstudio.com/
  Jenkins: https://www.jenkins.io/
  "Microcontent", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontent
  "What is "Intelligent Content"?, Storyblok: https://www.storyblok.com/mp/intelligent-content
  Docusaurus: https://docusaurus.io/
  "Large language model (LLM)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model
  "The economic potential of generative AI: The next productivity frontier", McKinsey Digital: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#introduction

  • 53 min
  #54 Tech Writer jedzie na fali AI, czyli do czego może się przydać sztuczna inteligencja w komunikacji technicznej

  #54 Tech Writer jedzie na fali AI, czyli do czego może się przydać sztuczna inteligencja w komunikacji technicznej

  Technoskryby nie gęsi, iż swoje przemyślenia na temat AI mają.

  O sztucznej inteligencji jest wszędzie głośno, nie tylko w branżach związanych bezpośrednio z technologią. O co to całe zamieszanie?

  Rozmawiamy o tym czym są a czym nie są duże modele językowe (large language models), co potrafią i jak można w praktyczny sposób wykorzystać w komunikacji technicznej oparte na nich rozwiązania, takie jak Bing Chat i GitHub Copilot. Poza przyziemnymi przykładami, pozwalamy sobie również na odrobinę fantazji.

  Dźwięki wykorzystane w audycji pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

  Informacje dodatkowe:


  "Don't panic! How to ride the wave of AI in technical communication and not drown", Tech Writer koduje: https://techwriterkoduje.pl/read
  "#32 Tech Writer zatrudnia asystenta, czyli sztuczna inteligencja w służbie dokumentacji", Tech Writer koduje: https://techwriterkoduje.pl/blog/2021/7/29/32
  "Large language model (LLM)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model
  "Generative artificial intelligence", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_artificial_intelligence
  Bing Chat: https://www.microsoft.com/en-us/edge/features/bing-chat?form=MT00D8&ch
  ChatGPT: https://openai.com/product/chatgpt
  "Microsoft opens Bing AI for public testing, no waitlist required", Engadget: https://www.engadget.com/microsoft-opens-bing-ai-public-testing-no-waitlist-070024329.html
  "Microsoft confirms Bing runs on the new GPT-4 model", Engadget: https://www.engadget.com/microsoft-confirms-bing-runs-on-the-new-gpt-4-model-184121316.html
  GitHub Copilot: https://github.com/features/copilot
  Visual Studio Code (VS Code): https://code.visualstudio.com/
  Amazon CodeWhisperer: https://aws.amazon.com/codewhisperer/
  IntelliJ IDEA: https://www.jetbrains.com/idea/
  "Is ChatGPT Going To Take My Technical Writing Job?", Coffee and Content: https://www.brighttalk.com/webcast/9273/577257
  "Darwin Information Typing Architecture (DITA)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Information_Typing_Architecture
  "Semantic search", Towards Data Science: https://towardsdatascience.com/semantic-search-73fa1177548f
  Auto-GPT: https://autogpt.net/

  • 41 min
  #53 Tech Writer robi ContentOps, czyli jak holistycznie podejść do dokumentacji

  #53 Tech Writer robi ContentOps, czyli jak holistycznie podejść do dokumentacji

  Dokumentacja nie powstaje w próżni, tylko jako część większego procesu tworzenia oprogramowania lub innego produktu. Dlatego cały cykl tworzenia dokumentacji to wielkie nieskończone koło, w którym biorą udział zespoły projektowe, produktowe, testerskie i dokumentacyjne.

  I tutaj na scenę wchodzi ContentOps!

  Tak jak DevOps, ContentOps to sposób na ciągłe dostarczanie (continuous delivery) i ciągłe usprawnianie (continuous improvement) dokumentacji. W tym odcinku rozmawiamy o tym jakie są kluczowe elementy tego cyklu, jakie role biorą w nim udział i jaki to ma wpływ na poszczególnych uczestników. Jeżeli interesuje Cię strategia tworzenia treści, architektura informacji, proces pisania i narzędzia, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie.

  Dźwięki wykorzystane w audycji pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

  Informacje dodatkowe:


  Konferencja soap!: https://soapconf.com/
  "#3 SVG - przenieś grafikę w dokumentacji na wyższy poziom", Tech Writer koduje: https://techwriterkoduje.pl/blog/2019/6/14/3
  "#27 Tech Writer szkoli się z Pythona", Tech Writer koduje: https://techwriterkoduje.pl/blog/2021/2/17/27
  "#42 Konferencja soap! 2022 - podsumowanie", Tech Writer koduje: https://techwriterkoduje.pl/blog/2022/6/14/42
  "What is DevOps?", Amazon: https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/
  "What is ContentOps", Heretto: https://heretto.com/blog/what-is-contentops/
  "Understanding content operations - Definitions and resources", GatherContent: https://gathercontent.com/blog/understanding-contentops-definitions-and-resources
  "Information architecture", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Information_architecture
  "Content strategy", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Content_strategy
  "#52 Od przybytku głowa też boli, czyli Tech Writer próbuje utrzymać dokumentację w ryzach", Tech Writer koduje: https://techwriterkoduje.pl/blog/2023/4/11/52
  "Docs as Code", Write the Docs: https://www.writethedocs.org/guide/docs-as-code/
  "Darwin Information Typing Architecture (DITA)", Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Information_Typing_Architecture
  "Component Content Management System (CCMS)", Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Component_content_management_system
  "About pull requests", GitHub : https://docs.github.com/en/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests

  • 1 hr
  #52 Od przybytku głowa też boli, czyli Tech Writer próbuje utrzymać dokumentację w ryzach

  #52 Od przybytku głowa też boli, czyli Tech Writer próbuje utrzymać dokumentację w ryzach

  Dokumentacji powinno być tyle ile trzeba, nie więcej, nie mniej.

  Nasi goście z firmy Etteplan, Barbara Kardel-Piątkowska i Grzegorz Nowak, na co dzień starają się utrzymać racjonalny poziom ilości dokumentacji i stworzyć rozsądne środowisko pracy nad nią. Kluczem do sukcesu są właściwe planowanie, odpowiednie procedury i narzędzia. Dodatkowego smaczku dodaje jeszcze fakt, że Basia i Grzesiek tworzą dokumentację do maszyn, która rządzi się innymi prawami niż dokumentacja do oprogramowania.

  Rozmawiamy o reusie, conditionalach, zarządzaniu treścią i innych ciekawych rzeczach, które mogą być pomocne w opanowaniu zbyt dużej ilości dokumentacji.

  Dźwięki wykorzystane w audycji pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

  Informacje dodatkowe:


  Etteplan: https://www.etteplan.com/
  Dyrektywa maszynowa: https://www.ce-polska.pl/dyrektywa-2006-42-we?gclid=EAIaIQobChMIvYD5qOj8_QIVlgCiAx1MdwpwEAAYASAAEgI9efD_BwE
  Simplified Technical English (STE): https://www.asd-ste100.org/
  Git: https://git-scm.com/
  Subversion: https://subversion.apache.org/
  Component Content Management System (CCMS), Wikipedia: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Component_content_management_system
  Information architecture (IA), Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Information_architecture
  "Content reuse – a productivity booster or a vicious circle?", JetBrains blog: https://blog.jetbrains.com/writerside/2022/08/content-reuse-a-productivity-booster-or-a-vicious-circle/
  Profil Basi na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/barbara-kardel-piatkowska/
  Profil Grześka na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nowakgp/

  • 1 hr 11 min

Top Podcasts In Technology

Jason Calacanis
Lex Fridman
The New York Times
NPR
Ben Gilbert and David Rosenthal
Jack Rhysider