36 episodes

Podcast o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Skupiamy się na tym jak Tech Writer może wpasować się w środowisko programistów zarówno pod kątem sposobu pracy jak i używanych technologii, narzędzi i rozwiązań. Staramy się też pokazać, że praca Tech Writera może być ciekawa i rozwijająca pod kątem umiejętności technicznych.

Tech Writer koduje Doc Developer

  • Technology

Podcast o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Skupiamy się na tym jak Tech Writer może wpasować się w środowisko programistów zarówno pod kątem sposobu pracy jak i używanych technologii, narzędzi i rozwiązań. Staramy się też pokazać, że praca Tech Writera może być ciekawa i rozwijająca pod kątem umiejętności technicznych.

  #36 Tech Writer się boi, czyli Halloween Special 2021

  #36 Tech Writer się boi, czyli Halloween Special 2021

  Wszyscy czegoś się boją. Zdarza się, że nawiedzają nas koszmary i zjawy z przeszłości. Tech Writerzy nie są pod tym względem wyjątkiem. Mają swoje, nierzadko osobliwe, strachy. Z okazji Halloween rozmawiamy o tym czego boi się technoskryba i co nie daje mu spać po nocach. 

  Uwaga: odcinek tylko dla ludzi o mocnych nerwach!

  Informacje dodatkowe:

  Grupa "Tworzenie dokumentacji" na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/tworzeniedokumentacji

  Microsoft Word: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/word

  "Clippy": https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Assistant

  Subversion (SVN): https://subversion.apache.org/

  Git: https://git-scm.com/

  "Using Branches": https://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn.branchmerge.using.html

  Gif "Git merge": https://gifer.com/en/7h7L

  Git Cherry Pick: https://www.atlassian.com/git/tutorials/cherry-pick

  Sphinx: https://www.sphinx-doc.org/en/master/

  Jamstack: https://jamstack.org/

  Python: https://www.python.org/

  "What is a Static Site Generator? And 3 ways to find the best one": https://www.netlify.com/blog/2020/04/14/what-is-a-static-site-generator-and-3-ways-to-find-the-best-one/

  "Simplified User Interface: The Beginner’s Guide": https://www.techsmith.com/blog/simplified-user-interface/

  "Rethink your screenshots and tutorials with a SUI", Anton Bollen: https://www.youtube.com/watch?v=hbT5U63uKkg

  Micromanagement: https://en.wikipedia.org/wiki/Micromanagement

  Film "Kingsajz": https://pl.wikipedia.org/wiki/Kingsajz

  "Writing is like sorting laundry -- practical advice for tackling documentation projects": https://idratherbewriting.com/2015/01/29/writing-is-like-sorting-laundry-practical-advice-for-tackling-documentation-projects/

  Podręcznik stylu (style guide): http://techwriter.pl/podrecznik-stylu-stylrecznik/

  TeamCity: https://www.jetbrains.com/teamcity/

  Docker: https://www.docker.com/

  bash: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bash

  Syndrom oszusta: https://pl.wikipedia.org/wiki/Syndrom_oszusta

  OpenID Connect: https://openid.net/connect/

  OAuth 2.0: https://oauth.net/2/

  JWT (JSON Web Tokens): https://jwt.io/

  Serial comma/Oxford comma: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_comma

  Stack Overflow: https://stackoverflow.com/

  "The One Where Ross Got High", Friends: https://en.wikipedia.org/wiki/The_One_Where_Ross_Got_High

  • 48 min
  #35 Tech Writer chce kodować więcej

  #35 Tech Writer chce kodować więcej

  Czy Tech Writer, który trochę koduje może kodować więcej? Jakie ma opcje rozwoju zawodowego jeśli interesują go głównie skrypty, narzędzia i inne techniczne aspekty tworzenia dokumentacji?

  Bazując na własnych doświadczeniach, rozważamy trzy możliwe scenariusze dla technoskrybów z zapędami programistycznymi. Pojawia się też kilka czerstwych żartów i nawiązań do zamierzchłych czasów.

  Muzyka w intro oraz dźwięki pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0.

  Informacje dodatkowe:

  Python: https://www.python.org/

  MadCap Flare: https://www.madcapsoftware.com/products/flare/

  Visual Basic for Applications:

  Perl: https://www.perl.org/

  Arbortext: https://www.ptc.com/en/products/arbortext

  Standard DITA (Darwin Information Typing Architecture): https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin_Information_Typing_Architecture

  DITA Open Toolkit: https://www.dita-ot.org/

  Front-end i back-end: https://pl.wikipedia.org/wiki/Front-end_i_back-end

  gulp.js: https://gulpjs.com/

  React: https://pl.reactjs.org/

  Svelte: https://svelte.dev/

  Teleturniej "Idź na całość": https://pl.wikipedia.org/wiki/Id%C5%BA_na_ca%C5%82o%C5%9B%C4%87

  Telegazeta: https://pl.wikipedia.org/wiki/Telegazeta

  • 37 min
  #34 Tech Writer dokumentuje, testuje, koduje, lokalizuje i projektuje, czyli człowiek renesansu w dokumentacji

  #34 Tech Writer dokumentuje, testuje, koduje, lokalizuje i projektuje, czyli człowiek renesansu w dokumentacji

  Czym na co dzień zajmuje się Technical Writer? A może lepiej zapytać czym się nie zajmuje?

  Patrycja Pyrek studiuje informatykę i ekonometrię, uczy języka japońskiego i jednocześnie jako stażystka zdobywa techwriterskie doświadczenie. Ta różnorodność zainteresowań przejawia się również podczas jej stażu. Patrycja, poza tworzeniem dokumentacji, ma jeszcze szereg innych zadań, które pozwalają jej się rozwijać w obszarach testowania, lokalizacji i projektowania. Zresztą posłuchajcie sami!

  Muzyka w intro oraz dźwięki pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0.

  Informacje dodatkowe:

  Selenium WebDriver: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/

  Protractor: https://www.protractortest.org/

  AngularJS: https://angularjs.org/

  OpenAPI: https://www.openapis.org/

  • 27 min
  #33 Kodować każdy może, czyli o Akademii Motorola Solutions słów kilka

  #33 Kodować każdy może, czyli o Akademii Motorola Solutions słów kilka

  Czy w kilka miesięcy można nauczyć się kodowania i zostać zatrudnionym jako młodszy programista w międzynarodowej korporacji? Dzięki Akademii Motorola Solutions taki scenariusz jest możliwy. Na początku sierpnia 2021 wystartowała druga edycja tego programu szkoleniowego stworzonego dla osób, które marzą o zmianie kariery i wejściu do świata IT. W tym odcinku rozmawiamy z Jackiem Drabikiem, prezesem Motorola Solutions w Polsce, oraz Klaudią Rydzanicz i Pawłem Kózką, uczestnikami pierwszej edycji Akademii, m.in. o tym kto może wziąć udział w programie oraz jak wygląda rekrutacja i proces przygotowania do nowego zawodu. 

  Muzyka w intro oraz dźwięki pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0.

  Informacje dodatkowe: 

  O Akademii: https://pracawmotoroli.pl/o-akademii/

  • 31 min
  #32 Tech Writer zatrudnia asystenta, czyli sztuczna inteligencja w służbie dokumentacji

  #32 Tech Writer zatrudnia asystenta, czyli sztuczna inteligencja w służbie dokumentacji

  Od dawna mówi się o tym, że maszyny zastąpią ludzi i zajmą ich miejsce jako korona stworzenia. Jednak zanim to nastąpi, możemy wykorzystać sztuczną inteligencję do własnych celów. Przyglądamy się obecnie dostępnym modelom językowym, a szczególnie GPT-3, rozmawiamy o tym co potrafią i rozważamy jak można by je wykorzystać w tworzeniu dokumentacji technicznej.

  Czy kodujący Tech Writer może zrobić ze sztucznej inteligencji swojego asystenta? Co mógłby robić taki asystent? Co jest najbardziej wartościowe w pracy Tech Writera, a które obowiązki warto cedować na algorytmy? Jak praktycznie się za to zabrać?

  Muzyka w intro oraz dźwięki pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0.

  Informacje dodatkowe:

  Sztuczna inteligencja: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczna_inteligencja

  Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3): https://en.wikipedia.org/wiki/GPT-3

  OpenAI: https://openai.com/

  "#9 Robot dokumentuje, czyli technical writing przyszłości": https://techwriterkoduje.pl/blog/2019/10/17/robot-dokumentuje

  "#11 Robot dokumentuje część 2 - automatyzacja kontra ludzie": https://techwriterkoduje.pl/blog/2019/12/12/robot-dokumentuje-czesc-2

  Layout generator: https://twitter.com/sharifshameem/status/1282676454690451457?s=20

  Natural Language Shell: https://beta.openai.com/?app=productivity&example=4_2_0

  Summarization: https://beta.openai.com/?app=content-consumption&example=5_2_0

  Semantic search: https://beta.openai.com/?example=0_2_0

  GitHub Copilot: https://copilot.github.com/

  "Copilot writes a text-based game in Python": https://sandyuraz.com/blogs/copilot-game/

  Pamięć tłumaczeniowa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_t%C5%82umaczeniowa

  "Dear Mr. Robot", Marta Bartnicka & Wojciech Froelich (soap! 2018): https://www.youtube.com/watch?v=Q_if0yBogUQ

  Techwriter.pl: http://techwriter.pl/

  "Going from A to C, a Practical Approach to Semantic Search", Paweł Kowaluk: https://www.slideshare.net/PawelKowaluk/semantic-search-40766546

  Repozytorium GPT-2 na GitHub: https://github.com/openai/gpt-2

  • 41 min
  #31 Prosty jak budowa cepa, czyli Tech Writer tworzy generator stron statycznych

  #31 Prosty jak budowa cepa, czyli Tech Writer tworzy generator stron statycznych

  Generatorów stron statycznych jest całkiem sporo. Jednak nie jest to powód, dla którego Tech Writer miałby zrezygnować ze stworzenia swojego. A że technoskryba z natury lubi prostotę i przejrzystość to generator też musi mieć takie cechy. Rozmawiamy o tym dlaczego zdecydowaliśmy się na stworzenie własnego rozwiązania, jakiej technologii użyliśmy, co nam to dało i czy było to warte zachodu.

  Muzyka w intro oraz dźwięki pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0.

  Informacje dodatkowe:

  Node.js: https://nodejs.org/

  Express.js: https://expressjs.com/

  Embedded JavaScript Templates (EJS): https://ejs.co/

  Static Site Generator: https://www.gatsbyjs.com/docs/glossary/static-site-generator/

  React: https://pl.reactjs.org/

  Hydration (web development): https://en.wikipedia.org/wiki/Hydration_(web_development)

  Docusaurus: https://docusaurus.io/

  Next.js: https://nextjs.org/

  Python: https://www.python.org/

  The Python Standard Library: https://docs.python.org/3/library/

  Jinja: https://jinja.palletsprojects.com/en/3.0.x/

  Template strings w Pythonie: https://docs.python.org/3/library/string.html#template-strings

  JSON Schema: https://json-schema.org/

  • 27 min

Top Podcasts In Technology