6 episodes

The 100 Years Survival Guide พอดแคสต์ซีรีส์ใหม่ ดำเนินรายการโดย เคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ที่จะชวนทุกคนมาสำรวจความท้าท้ายครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อที่จะพาทุกคนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนได้ถึง 100 ปี

The 100 Years Survival Guide THE STANDARD PODCAST

  • Science

The 100 Years Survival Guide พอดแคสต์ซีรีส์ใหม่ ดำเนินรายการโดย เคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ที่จะชวนทุกคนมาสำรวจความท้าท้ายครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อที่จะพาทุกคนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนได้ถึง 100 ปี

  EP.6 จะเป็นอย่างไร เมื่อเราใช้ชีวิตใน Metaverse

  EP.6 จะเป็นอย่างไร เมื่อเราใช้ชีวิตใน Metaverse

  รับชมเวอร์ชั่นวิดีโอ https://youtu.be/L3SGA1X_K_U

  วิถีชีวิตแบบ Metaverse หรือการเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ กำลังเข้ามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เราจะใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะที่ดีอย่างไรได้บ้าง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  เอพิโสดนี้จะพาไปดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ว่าโลกหลังโควิดจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง กับ คุณองศา จรรยาประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท MQDC เพื่อให้ทุกคนได้ปรับสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีสุขภาวะดีไปพร้อมกัน

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.MQDC.com

  #MQDCforallwellbeing #The100YearsSurvivalGuide

  • 37 min
  EP.5 แนวคิดที่อยู่อาศัยแนวใหม่ ลดวิกฤตพลังงานสู่ความยั่งยืน

  EP.5 แนวคิดที่อยู่อาศัยแนวใหม่ ลดวิกฤตพลังงานสู่ความยั่งยืน

  รับชมวิดีโอได้ที่ https://youtu.be/d1_eMgiSPBU

  แนวคิดเรื่อง Green Building ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพื่อนำไปเป็นหลักในการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ เอพิโสดนี้จึงพาไปคุยกับ อ.เกชา ธีระโกเมน Managing Director EEC Engineering Network Company Limited บริษัทผู้ร่วมวิจัยและผู้พัฒนางานระบบอาคาร ตามแนวทาง Sustainnovation ของ The Forestias by MQDC เพื่อศึกษาแนวคิดของการออกแบบที่อยู่อาศัยตามคอนเซปต์อาคารสีเขียว ที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน และหมุนเวียนพลังงานที่ดีสู่ชีวิตผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.MQDC.com

  #MQDCforallwellbeing #The100YearsSurvivalGuide

  • 34 min
  EP.4 The Intergeneration Living ใช้ชีวิตร่วมกัน เชื่อมช่องว่างระหว่างวัย อายุยืนทั้งครอบครัว

  EP.4 The Intergeneration Living ใช้ชีวิตร่วมกัน เชื่อมช่องว่างระหว่างวัย อายุยืนทั้งครอบครัว

  Generation Gap หรือความต่างระหว่างวัย เป็นอีกหนึ่งในปัญหาที่สังคมทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการถ่างความไม่เข้าใจกันระหว่างวัยให้ไกลออกไป เอพิโสดนี้จะพาไปสำรวจปัจจัยที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ขณะเดียวกันยังมีงานวิจัยที่รองรับว่า การอยู่อาศัยร่วมกันแบบ ‘Intergeneration’ จะทำให้คนในครอบครัวมีความสุขและอายุยาวขึ้น กับ คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสแบรนด์ MULBERRY GROVE by MQDC รวมไปถึงวิธีการเชื่อมให้คนในแต่ละวัยเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลให้ทุกคนในบ้านได้มีความสุขและสุขภาพดีในระยะยาว

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.MQDC.com

  #MQDCforallwellbeing #The100YearsSurvivalGuide

  • 33 min
  EP.3 Aging Society เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย เพื่อชีวิตที่ดีในวัย 50+

  EP.3 Aging Society เตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย เพื่อชีวิตที่ดีในวัย 50+

  เนื่องจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในปี 2050 ว่าจะเพิ่มเป็น 2 พันล้านคนทั่วโลก และประเทศไทยเองก็กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ The 100 Years Survival Guide เอพิโสดนี้จึงพาสำรวจ สถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วโลกกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกับ Dr. Anna Ballon, Vice President จาก Baycrest Global Solutions ประเทศแคนนาดา ร่วมกับ ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) เพื่อที่จะชวนทุกคนเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต และก้าวสู่วัย 50 ขึ้นไป ได้อย่างมีความสุข

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.MQDC.com

  #MQDCforallwellbeing #The100YearsSurvivalGuide

  • 43 min
  EP.2 Loss of Biodiversity วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้วันนี้ เพื่อทางรอดอย่างยั่งยืนในวันข้างหน้า

  EP.2 Loss of Biodiversity วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้วันนี้ เพื่อทางรอดอย่างยั่งยืนในวันข้างหน้า

  วิกฤตการสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายใหญ่ที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่  The 100 Years Survival Guide เอพิโสดนี้ เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ร่วมกับ คุณสุรินทร์ วราชุน  เจ้าหน้าที่นิเวศวิทยา โครงการ The Forestias by MQDC จะชวนทุกคนสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และร่วมหาทางออกสำหรับทุกชีวิตบนโลกในการปรับสมดุลเข้าหากัน เพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตจากวันนี้ไปจนถึงอนาคต

  #MQDCforallwellbeing #The100YearsSurvivalGuide  Time Index 

  02:51 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) คืออะไร สำคัญอย่างไร 

  05:16 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

  09:15 สถานการณ์ความวิกฤตของความหลากหลายทางชีวภาพ 

  11:57 มนุษย์คือสาเหตุที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพสูญหาย 

  14:53 วิธีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  18:03 บริษัทอสังหาริมทรัพย์กับความหลากหลายทางชีวภาพ 

  29:53 ถ้าเราไม่แก้ไขวันนี้ อนาคตจะเป็นอย่างไร 

  31:16 บทสรุป

  • 34 min
  EP.1 The Great Reset For All Well Being เปลี่ยนวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

  EP.1 The Great Reset For All Well Being เปลี่ยนวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

  The 100 Years Survival Guide พอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาสำรวจความท้าทายครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพื่อที่จะพาทุกคนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนได้ถึง 100 ปี

  เอพิโสดแรก เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ร่วมกับ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab by MQDC ชวนทุกคนทำความเข้าใจเรื่อง ‘The Great Reset’ หรือจุดเปลี่ยนใหญ่ที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ ว่ามีความท้าทายอะไรบ้าง และเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกชีวิตบนโลกตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคต

  #MQDCforallwellbeing #The100YearsSurvivalGuide

  • 38 min

Top Podcasts In Science

Hidden Brain
Jordan Harbinger
Alie Ward
Vox
Sam Harris
PRX and Greater Good Science Center

You Might Also Like