1 hr 13 min

Thomas Hegghammer om terrorfaren i Europa, om jihadister som gråter, om politikk i islam – og om svenske tilstander Skartveit

    • News Commentary

Terrorforsker Thomas Hegghammer om den økende terrorfaren i Europa, om terrorens utspring i Midtøsten, om følelsenes betydning i radikaliseringsprosessen, om lokal og global jihad, om sin manglende tro på en reformasjon av islam, om integrering og utenforskap, om oppveksten i Narvik – og om lærdommene etter 22.juli. Med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Research av Grete Ruud. Produsert av Magne Antonsen.

Terrorforsker Thomas Hegghammer om den økende terrorfaren i Europa, om terrorens utspring i Midtøsten, om følelsenes betydning i radikaliseringsprosessen, om lokal og global jihad, om sin manglende tro på en reformasjon av islam, om integrering og utenforskap, om oppveksten i Narvik – og om lærdommene etter 22.juli. Med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Research av Grete Ruud. Produsert av Magne Antonsen.

1 hr 13 min