21 episodes

Yon pòdkas ki dekri eksperyans jèn ayisyen k ap evolye nan yon kontèks sosyal souvan twò konsèvatè. Yon konvèsasyon ant zanmi ki adrese tout sijè!

Ti Chèz Ba The Podcast Miss Soy Bamby Rocky Nanourz Vee

  • Society & Culture
  • 4.5 • 114 Ratings

Yon pòdkas ki dekri eksperyans jèn ayisyen k ap evolye nan yon kontèks sosyal souvan twò konsèvatè. Yon konvèsasyon ant zanmi ki adrese tout sijè!

  S 02 E 10 - Sexual Harassment

  S 02 E 10 - Sexual Harassment

  Nan yon nouvo epizòd Ti Chèz Ba The Podcast, Abèy yo te pale sou koze asèlman nan kominote ayisyen an. Yo te fokis an patikilye sou asèlman nan milye travay apre yo te defini tèm nan epi elabore sou kad legal sijè a.

  Yo te resevwa Stacy, yon jèn fanm ki te chwazi pataje eksperyans li kote li te sibi dè zak asèlman nan biwo kote li t ap travay. Stacy te eksplike ki jan sa te make l e ki jan li te arive simonte eksperyans sila.

  Yon konvèsasyon entim ki depenn pratik ki komen nan sosyete nou a!

  • 54 min
  S 02 Episode 9 - Covid-19

  S 02 Episode 9 - Covid-19

  Pandemi coronavirus la ap frape anpil peyi depi mwa desanm ane pase. Menm pi gwo pisans mondyal yo pa epanye pa efè maladi sa pote. Nan nouvo epizòd sila, Abèy yo te chita ak yon Doktè Nemològ, Joëlle Philogène.  Yo te brase lide sou Covid-19 e ki jan sa te afekte peyi Dayiti ak antouraj yo.

  Doktè a te rakonte ki jan pandemi a te afekte li nan travay li, ki jan li te adapte a nouvo viris sa a epi ki efè maladi a fè sou ni malad ni pèsonèl medikal la. Yon pèspektiv ki diferan e ki te pote anpil lòt aspè nan kestyon Coranavirus la!

  • 1 hr 1 min
  S 02 Episode 8 - Eksperyans pa nou

  S 02 Episode 8 - Eksperyans pa nou

  Apre yon ti tan Abèy yo tounen !

  Yo te oblije pran yon poz nan koze anrejistreman pòdkas la poutèt pandemi coronavirus ki te fè ravaj nan monn antye a! Yo tounen ak yon epizòd trè pèsonèl!

  Yo te pwofite ba nou ti òpdet sou kijan yo te oblije adapte yo a nouvo reyalite monn nan epi sou kisa sa te chanje nan lavi chak jou yo! 

  Pi plis toujou, Abèy yo te fè yon rale mennen vini sou eksperyans pa yo ak koze lanmou! Branche pou pataje moman entim sa !

  • 1 hr 2 min
  S 02 Episode 7 - Rape

  S 02 Episode 7 - Rape

  Nan yon nouvo epizòd Ti Chèz Ba The Podcast, abèy yo chita pale sou koze vyòl. Yo adrese koze a epi pwofite pale sou definisyon zak sila nan peyi isit ak lòtbodlo.
  Nan epizòd sa nou resevwa de envite:
  Marly ki se yon viktim vyòl ki te chwazi pataje eksperyans li ak nou. Ak anpil kouraj li echanje pawòl ak nou sou ki jan li te viv dram sa e ki jan li kontinye viv vi li an apre.
  Nou resevwa tou Mèt Françoise B. Bonhomme, yon avoka ayisyen. Li pataje konesans li sou aspè legal kestyon vyol la epi eksperyans li nan entèraksyon li ak viktim agresyon seksyèl e latriye. 
  Sijè sa te leve anpil emosyon epi li grafik anpil kidonk epizòd sa a pa rekomande a timoun piti.

  • 1 hr 28 min
  S 02 Episode 6 - Abstinence & Faith

  S 02 Episode 6 - Abstinence & Faith

  Nan nouvo epizòd odyo-vizyèl Ti Chèz Ba The Podcast la, Abèy yo te chita ak koup Ann-Sophie ak Jean Luc ki te rakonte nou eksperyans yo ak abstinans anvan maryaj an rapò a lafwa yo.
  Koup la te eksplike nou motivasyon yo dèye desizyon abstinans anvan maryaj yo te fè apre yo te deja aktif nan sèks, yo te pataje difikilte ak avantaj yo te rankontre pandan ak apre etap sa nan la vi yo. 

  • 1 hr 6 min
  S 02 Episode 5 - Voodoo

  S 02 Episode 5 - Voodoo

  Nan yon lòt epizòd Ti Chèz Ba The Podcast, Abèy yo te deside abòde sijè Vodou, yon sijè ki tabou anpil nan sosyete nou pou yon pakèt rezon.

  Pou ede medam yo sène gwo sijè sa a, yo te chita ak Mambo Sophia Fecu. Li te aksepte pataje moman sa a avèk yo e li te reponn tout kalte kesyon medam yo te genyen sou relijyon vodou. Avè l yo te dekouvri plis sou pratik vodou, sou sa li menm li konsidere ki bon nan vodou, sou move konsepsyon ki genyen sou relijyon a epi sou lavi li kòm yon Manbo k ap viv nan peyi Dayiti!

  • 1 hr 3 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
114 Ratings

114 Ratings

Vij1850 ,

Bon bagay

Lem t tande intro a mte di ki sijè medam yo pral pale men chak epizod Mwen tande epatem...Mwen aprann tou...Modern,cool and good subject can describe this podcast....keep it up ladies

Davidofftakeoff ,

Davidofftakeoff

Je suis fier de vous les filles mes abeilles à moi je vous suit sur IG très bonne émission continue fanatic malade Gros bisous à vous tous et bon succès 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Kat9611 ,

Cheers to growth

Great podcast, I left Haiti 10 years ago, it’s interesting listening your point of view on things. While I don’t always necessarily agree, but others perspectives never hurt. Y’all can be relatable and that’s what connects you all to the audience. Can’t wait to see the growth. If I could ask for one thing from the podcast, is another segment besides the topic discussions, whether it’s advice, music, tv shows ect... Bisous